คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งรุ่น 7 รอบ

2011-07-14 09:58

หลวงพ่อสาคร.png

พระกริ่งรุ่น 7 รอบ วัดบวรฯ ปี พ.ศ.2499


พระกริ่งพุทธชินสีห์ หรือ พระกริ่งรุ่น 7 รอบ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ.2499 สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรญาณวงศ์ มีพระชนมายุครบ 84 ชันษา ซึ่งในครั้งนั้นเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ (ทรงได้รับสมญานามว่า “ภูมิพโล”) ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองปฐมฤกษ์ อันเป็นมหามงคลยิ่งอีกด้วย

พระพุทธลักษณะของพระกริ่ง7รอบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยคล้ายกับพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร บางองค์เปลวรัศมียาวเหมือนกับเปลวพระรัศมีของพระพุทธชินสีห์ก็มี ถือว่าสมบูรณ์และคงสภาพเดิม พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ(เข่า)ฐานเป็นบัวแบบพระกริ่งจีนใหญ่ ด้านหลังตรงกึ่งกลางฐานมีบัวหงายด้านบนหนึ่งคู่ ส่วนด้านล่างของกลีบบัวเป็นเลขเจ็ดไทย(๗)จมลงเป็นร่องลึกเล่นหางเล็กน้อย

กล่าวกันว่า พระกริ่ง 7 รอบนี้ช่างได้ถอดหุ่นพิมพ์มาจากพระกริ่งพิมพ์พระประธาน ที่ออกทำบุญที่วัดตรีทศเทพฯ ปี 2491 เพียงแต่ช่างได้เอาบาตรน้ำมนต์ออก แล้วตกแต่งสังฆาฎิใหม่ และเติมเลข ๗ ไว้ที่บัวสองคู่ด้านหลัง

การหล่อพระกริ่งรุ่น ๗ รอบนี้ เป็นการหล่อแบบตันทั้งองค์ เจาะรูที่ฐานมีความกว้างประมาณ ๗ มิลลิเมตร เพื่อบรรจุกริ่ง และอุดรู จากนั้นช่างจะนำพระกริ่งที่ได้ไปลบรอยตะไบจากการอุดรูที่ฐาน โดยการใช้ยาขัดซึ่งมีสีแดง(ยาแดง) ทากับผ้าที่ติดอยู่กับมอเตอร์ของเครื่อง เพื่อขัดรอยที่หลงเหลืออยู่ออกให้หมด ซึ่งบางครั้งจะพบว่า พระบางองค์มีคราบของยาขัดเลอะติดอยู่ตามซอกบัว และองค์พระให้เห็นมากน้อยต่างกันไป

เนื้อของพระกริ่งรุ่นนี้มี 2 สีสันวรรณะ ได้แก่ เนื้อสีแดงซึ่งมีเกล็ดทองอยู่ข้างในเป็นจุดๆผิวสีแดงมันเทศเป็นมันวาว สวยงามยิ่งนัก ส่วนแบบที่ 2 เป็นพระที่มีสีออกเหลืองเล็กน้อย มีเกล็ดทองเช่นกัน สีของเนื้อพระแบบนี้เมื่อใช้บูชาแล้ว สีจะคล้ายสีมันเทศอ่อนๆ มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนกับแบบแรก

เนื้อพระต้องเป็นมันวาว เพราะมีทองคำผสมอยู่ในเนื้อพระ บางองค์มีเม็ดทรายติดที่องค์พระให้เห็นเป็นบางจุด พระพักตร์กลมแป้น พระโอษฐ์แย้มสรวล เล็กน้อย สังฆาฎิต้องเป็นหางแซงแซวแหลมคม รูอุดกริ่งที่ฐานสนิทเป็นเนื้อเดียวกันและขัดแต่งเรียบจนแทบไม่เห็นรอยตะไบ

esan.9.jpg

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระเครื่อง หลวงพ่อเกษม 2011-07-13 11:59

ต่อไป: เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เพิ่ม 2011-07-14 10:39