คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > ประวัติพระเกจิเมืองสยาม > รายละเอียด

ประวัติ หลวงปู่ผ่าน

2011-10-09 12:11

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป พระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น


หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป เป็นพระเถระนักปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มีวัตรปฏิบัติอันน่าสรเสริญ

เป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่ง ในพระธรรมวินัยตามแบบอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้ง มีอาวุโสพรรษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาก จนเป็นที่ศรัทธาของประชาชนอ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ผ่าน หัตถสาร เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2465 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2 ปีจอ ณ บ้านเซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โยมบิดา-โยมมารดา ชื่อ นายด่างพร้อมทั้ง นางจันทร์เพ็ง หัตถสาร 

ครั้นเมื่อปี พ.ศ.2480 อายุ 15 ปี ได้บรรพชาที่วัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีพระครูวิรุฬห์นวกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

พ.ศ.2485 อายุ 20 ปี ได้เข้าพิธีบรรพชา  ณ พัทธสีมาวัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีพระครูวิรุฬห์นวกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์พร้อมทั้ง พระมาก เป็นพระกรรมวาจาจารย์


หลวงปู่ผ่านได้เข้าญัตติเป็นพระธรรมยุตครั้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2490 ณ พัทธสีมาวัดจอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มีพระครูพิทักษ์คณานุการ เป็นพระอุปัชฌาย์พร้อมทั้ง  พระสมุห์ภา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 


จากนั้นได้ศึกษาธรรมวินัย รวมทั้งข้อวัตรปฏิบัติกับพระเถราจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่น หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร, หลวงปู่อุ่น อุตตโม วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

เมื่อปี พ.ศ.2490 หลวงปู่ผ่านได้ไปจำพรรษากับหลวงปู่อุ่น อุตตโม ณ วัดอุดมรัตนาราม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่อุ่นได้พาหลวงปู่ผ่านไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หลายครั้ง

ครั้นออกพรรษาแล้วได้กราบลาหลวงปู่อุ่น เพื่อไปอยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือ โดยเดินทางไปกับสามเณรน้อยรูปหนึ่ง พอไปถึงกราบนมัสการหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านพูดว่า "ท่านผ่านมากับเณรน้อยแท้ มันไข้ได๋" (มีสามเณรอายุน้อยมาด้วย สามเณรจะเป็นไข้ป่าได้ง่าย) 

หลวงปู่ผ่านตอบว่า "ครับผม ไม่มีคนมา กระผมจึงมากับเณรน้อย" 

ในครั้งนั้นมีพระเณร 10-20 รูป อาทิ พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร, พระอาจารย์วัน อุตตโม, พระอาจารย์หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์คำพอง ติสโส, พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต, สามเณรบุญเพ็ง (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู)

หลวงปู่ผ่านเป็นพระเถระพระป่าอีกรูปหนึ่งที่มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นอีกองค์หนึ่ง เป็นพระสุปฏิปันโนเนื้อนาบุญของชาวโลก เป็นเสาหลักในร่มธรรมแห่งพระพุทธศาสนา แม้สังขารจะเข้าล่วงปีที่ 85 ปี ครบรอบปีที่ 7 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ท่านยังได้ออกมารับญาติโยมและประชาชน ที่เดินทางมาจากแดนใกล้ไกลไปคารวะนมัสการทุกวันไม่เว้นมิได้ขาดจำนวนมาก 

ทุกครั้งที่ญาติโยมและประชาชน ขอพรอาราธนาศีล ท่านจะบอกว่า มีหลักอยู่ 3 อย่าง คือ "ขออย่าได้เจ็บ อย่าได้ป่วยไข้ พร้อมทั้ง สุดท้ายอย่าลืมหายใจ" เมื่อใครได้เข้ากราบไหว้ทำให้จิตใจสงบและร่มเย็นเป็นสุขครั้นเมื่อ ได้สดับฟังหลักธรรมจากท่าน 


่าสุดหลวงปู่ผ่านพำนักจำพรรษาอยู่ ณ วัดป่าประทีปปุญญาราม ต.เซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

 

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระสมเด็จอรหัง หลวงพ่อพรหม 2011-09-05 14:59

ต่อไป: พระสรรค์ พระกรุดังเมืองชัยนาท 2011-10-15 18:17