คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระสมเด็จ ยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระสมเด็จแสน สมเด็จฯป๋า

2011-12-21 09:40

พระสมเด็จแสน เป็นพระพิมพ์ที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า พระเครื่อง ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคต สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) สร้างไว้สมัยดำรงพระสมณศักดิ์เป้นที่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ท่าเตียน แจกเมื่อคราวทำบุญฉลองชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2512

2.jpg


พระสมเด็จแสน เป็นพระเครื่องที่สมเด็จพระวันรัต สร้างขึ้นมาจากเกสรดอกไม้นานาชนิด เช่น เกสรดอกบัว เป็นต้น ซึ่งสมเด็จฯป๋า สั่งให้เก็บเอามาจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย บรรดาที่นำมาบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตลอดระยะเวลา 3 ปี

พระสมเด็จแสนเป็นพระที่มีกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยม กรอบเหมือนกับพระนางพญา วัดโพธิ์ ซึ่งขุดได้จากฐานชุกชีพระระเบียงที่วัดโพธิ์ แต่องค์พระมีพุทธลักษณะต่างกันคือ พระนางพญาวัดโพธิ์ เป็นพระปางมารวิชัย แต่พระสมเด็จแสน เป็นพระปางสมาธิ แบบเดียวกับพระประธานในพระอุโบสถวัดโพธิ์

ส่วนการที่เีรียกชื่อว่า พระสมเด็จแสน นั้น ก็เพราะเหตุว่า เป็นพระที่สมเด็จฯป๋า สร้างไว้สมัยทรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต จึงเรียกชื่อว่า พระสมเด็จ หรือ พระของสมเด็จ และได้สร้างเป็นจำนวนถึงหนึ่งแสนองค์ จึงได้ชื่อว่า พระสมเด็จแสน

พระสมเด็จแสน ได้ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษก และ ปลุกเศกมาแล้วถึง ๓ ครั้ง ที่วัดโพธิ์,วัดสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี,วัดดอยยายหอม จ.นครปฐม โดย หลวงพ่อเงิน วัดดอยยายหอม เป็นผู่้อธิษฐานจิตปลุกเศก


 

aa.1.jpg

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระเครื่อง วัดประสาทบุญญาวาส 2011-12-20 15:19

ต่อไป: เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ดูลย์ 2011-12-21 09:58