คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ > รายละเอียด

หลวงพ่อเดิม รุ่นฉลองวิหาร ปี 29

2012-01-08 21:12

เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว รุ่นฉลองวิหาร ปี 29

วัดหนองบัว (หลวงกลับ) จ.นครสวรรค์ เป็นวัดที่หลวงพ่อเดิมได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆไว้ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งหล่อไว้เมื่อปี พ.ศ. 2482 รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ขนาดเท่าองค์จริงนี้เป็น 1 ใน 4 องค์ที่หลวงพ่อเดิมหล่อสร้างไว้ แล้วนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเพื่อเป็นอนุสรณ์

ทางวัดหนองบัว ได้จัดสร้าง วิหารหลวงพ่อเดิม เพื่อนำรูปหล่อองค์ดังกล่าวไปประดิษฐานให้สาธุชนทั้งหลายได้บูชากราบไหว้ เริ่มลงมือสร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2529  เมื่อแล้วเสร็จจึงจัดให้มี งานฉลองวิหาร พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆเข้า พิธีมหาพุทธาภิเษกในวันเสาร์ 5 ภายในวิหารฯ โดยมีพระคณาจารย์ ศิษย์สายหลวงพ่อเดิม ร่วมนั่งปรกปลุกเสกถึง 108 องค์ ซึ่งนับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ และโด่งดังมากที่สุดในขณะนั้น

เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่น ฉลองวิหาร พิมพ์นิยม


เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์นิยมเป็น หนึ่งในวัตถุมงคลหลายๆ อย่าง ซึ่งทางวัดหนองบัวจัดสร้างขึ้น เป็นเหรียญรูปไข่ลักษณะรูปแบบคล้ายกับเหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นปี พ.ศ.2482 สำหรับเหรียญพิมพ์นี้จัดสร้าง 2 เนื้อด้วยกัน คือ เนื้อเงิน และ เนื้อทองเหลือง ตอกโค็ดป้องกันการปลอมแปลงที่สังฆาฎิ ด้านหลังจารึกยันต์ และอักขระแบบเดียวกับเหรียญรุ่น ปี พ.ศ.2482 แต่เปลี่ยนชื่อวัดและพ.ศ.จากเดิมวัดหนองโพ พ.ศ.2482 เป็นวัดหนองบัว พ.ศ. 2529

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระร่วงหลังรางปืน วัดพระธาตฯปี 15 2012-01-07 21:03

ต่อไป: หลวงพ่อพุฒ รุ่นแซยิด 2012-01-08 21:44