คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระสมเด็จ ยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


สมเด็จรุ่นสิริโลกนาถ

2012-03-17 21:40

aa.1.jpg

พระสมเด็จ รุ่นสิริโลกนาถ เป็นที่ยอมรับของนักสะสมพระเครื่องในปัจจุบันว่าเป็นพระเครื่องที่ควรเก็บไว้อย่างยิ่งซึ่งถือกันว่าเสมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) แต่สมเด็จรุ่นสิริโลกนาถออกที่วัดสะเกศ (วัดภูเขาทอง)เป็นวัดของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เช่นเดียวกันและถือเป็นรุ่นแรกด้วย

เนื่องจากท่านพระครูโฆษิตสมณคุณ รองเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้รวบรวมพระผงสมเด็จเก่าเกือบทุกรุ่นที่แตกหักของตระกูลพระสมเด็จวัดระฆังทุกๆรุ่นไว้มากมาย มีเมตตามอบให้เป็นชนวนผสม กอปรกับนักสะสมพระเครื่องซึ่งศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปรากฎว่าในรุ่น สิริโลกนาถ ไม่มีพระสมเด็จสักการะบูชาไว้เป็นที่ระลึกเลย มีแต่ ๙ พระปรมาจารย์เท่านั้น

 

คณะกรรมการจึงได้จัดสร้าง พระสมเด็จ ๕ ทรงพิมพ์ คือพิมพ์ ๙ ชั้น หูบายศรี พิมพ์ ๓ ชั้นหูบายศรี พิมพ์ฐานแซม และทรงพิมพ์พระประธานหลังมหายันต์ยอดมงคล ได้ยันต์อักษร สิริโลกนาถ นอกจากมวลสารหลักจากวัดระฆังแล้วยังมีส่วนผสมดังนี้คือ มีผงครูบาเจ้า เกษม ลำปาง ผงหลวงพ่อดาบส เชียงราย ผงหลวงปู่น้อย เชียงใหม่ ผงหลวงปู่สิม เชียงใหม่ ผงหลวงปู่ดวงดี เชียงใหม่ ผงครูบาฟ้าหลั่ง เชียงใหม่ ผงหลวงปู่หล้าตาทิพย์ เชียงใหม่ ผงหลวงปู้แก้ว เชียงใหม่ ผงว่าน ๑๐๘ ครูบาศรีวิชัย รุ่นสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม่ เป็นต้น

 

พระราชาคณะผู้ทรงศีลประกอบพิธีพิเศษ ณ.พระวิหารสมเด็จพุฒาจารย์ (โต วัดระฆัง) ด้วยการสวดพระธรรมจักรกัปวตนสูตร แล้วสวดพระคาถาชินบัญชร 108 จบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 นำเข้าอภิมหาพิธีพุทธาภิเษก ณ.พระอุโบสถ วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2536

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง 2012-03-07 21:07

ต่อไป: พระพุทธรูปวัดปากคลอง จ.เพชรบุรี 2012-03-25 13:24