คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > ประวัติพระเกจิเมืองสยาม > รายละเอียด

เนื้อนาบุญชาวมหาสารคาม หลวงปู่สีดา

2012-04-08 12:18

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองมหาสารคาม "พระมงคลสารคุณ" หรือ "หลวงปู่สีดา ปัญญาธโร"ได้สืบทอดปฏิปทาอันวิจิตรตามต้นแบบหลวงปู่สร้อย จิตตทันโต แห่งวัดทรงศิลา (วัดบ้านปลาขาว) ต.สันป่า ตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ผู้เป็นพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด ล่าสุด หลวงปู่สีดา สิริอายุ 86 พรรษา 66 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสมนัสประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมกับที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
 
อัตโนประวัติ หลวงปู่สีดา เกิดในสกุล นนทะชัย เมื่อปี 2464 ณ บ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเกตุและนางบุญมา นนทะชัยวงศ์ญาติประกอบอาชีพทำไร่ทำนา หลังจบการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ลาออกมาช่วยงานวงศ์ญาติหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันขันแข็ง
 
ครั้นเมื่ออายุ 18 ปี ด้วยความที่มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาธรรมจักร จึงตกลงใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เข้าพิธีบรรพชา ณ วัดทรงศิลา ต.นาดูน อ.ดูน จ.มหาสารคาม จนถึงอายุได้ 21 ปี ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นพระสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดทรงศิลา โดยมีหลวงปู่สร้อย จิตตทันโต เป็นอุปัชฌาย, พระอธิการไหม วัดหนองเม็ก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการจันดี วัดหนองเม็ก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามสมญา ปัญญาธโร มีความนัยว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
 
หลังบรรพชา ได้เดินทางไปจำพรรษาเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดสุภโสภณ จ.บุรีรัมย์ เป็นสำนักเรียนใหญ่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในปี 2488 ยิ่งไปกว่านี้ ยังเรียนการอ่านเขียนอักษรลาวดั้งเดิม อักษรขอม พร้อมกับบาลี ทำให้ท่านมีความรู้ในการอ่านเขียนอักขระดั้งเดิมด้วย ภายหลัง ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดนาดูนพัฒนาราม ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ในช่วงเวลาดังกล่าว หลวงปู่สร้อย วัดทรงศิลา (วัดบ้านปลาขาว) พระอุปัชฌาย์ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอีสานตอนกลางและอีสานใต้ในฐานะพระเกจิและด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมกับวิทยาคมคลาดแคล้ว คงกระพัน 
 
ท่านได้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียนเล่าเรียนวิทยาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ หลวงปู่สร้อย ได้เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้อย่างมิมีปิดบังลำดับตำแหน่ง พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม พ.ศ.2547 ก็ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระครูมงคลสารคุณ
 
หลวงปู่สีดา เคยพูดกับลูกศิษย์เสมอว่า เหตุ หรือทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ได้มีความจำเป็นต่อสมณเพศเพราะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยศรัทธาญาติโยม แม้ท่านจะยอมให้ให้คณะลูกศิษย์สร้างรูปบูชาหลายรุ่น แต่หลวงปู่พยายามพร่ำสอนญาติโยมเป็นประจำว่าอย่ายึดติดพระเครื่องวัตถุมงคลมากเกินไปให้ยึดเอาธรรมจักรคำสอนขององค์ศาสดาเป็นหลักในการครองชีวิต เพื่อหัวข้อหลักธรรมะที่ท่านเน้นสอนมาตลอดคือ เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องมีจริยธรรม จึงจะได้ชื่อว่าอารยชน นอกจากนี้ ต้องมีศีล 5 ในหัวใจแล้วชีวิตจะพานพบแต่ความสบายตลอดกาล
 
หลวงปู่สีดา เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังธรรมจักรวินัยมาโดยตลอด เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุพร้อมกับพรรษาสูงที่สุดในวงการสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนา เป็นประจำที่ท่านปกครองวัดโสมนัสก่อทำให้วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับพัฒนาสังคายนายให้เหมาะสำหรับการบำเพ็ญภาวนา เป็นที่ปฏิบัติกิจของผู้ทรงศีล ณ วันนี้แม้อายุหลวงปู่จะใกล้ 90 ปีแล้ว แต่สุขภาพพลานามัย ยังบึกบึนสมบูรณ์ ท่านยังรับกิจอาราธนาเป็นปกติ ร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจแต่อย่างใด หลวงปู่สีดา จึงนับเป็นเนื้อนาบุญของชาวมหาสารคาม พร้อมกับชาวอีสานอย่างแท้จริง 

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระเครื่อง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460 2012-04-04 19:24

ต่อไป: พระของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ 2012-04-08 12:47