คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระเนื้อดินผงว่าน > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

2012-04-08 12:47

วัตถุมงคลพระผงยอดนิยม

พระของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ


รูปบูชาพระเครื่องพระผงยอดนิยม พระของขวัญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อสดท่านฝักใฝ่ในหลักธรรมะ พร้อมด้วยตั้งใจเขม็งว่าจะบวช พอถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2449 ท่านจึงได้บรรพชาณ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี โดยมีพระอาจารย์ดี วัดประตูสาร เป็นอุปัชฌายพระครูวินานุโยค (หลวงพ่อเนี่ยง) วัดสองพี่น้อง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โหน่ง วัดสองพี่น้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อบรรพชาแล้วก็อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง 1 พรรษา แล้วย้ายถิ่นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม. เพื่อเล่าเรียนพระปริยัติธรรม โดยเย็นเรียนที่วัดพระเชตุพนฯ กลางวันไปเรียนรู้ที่สำนักวัดอรุณฯ วัดมหาธาตุฯ วัดสุทัศน์ วัดจักรวรรดิฯ ตามแต่โอกาสอำนวย จนมีความแตกฉานในภาษาบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นเป็นอันดี
ะมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) วัดปากน้ำ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2427 ณ บ้านสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อ เงิน โยมมารดาชื่อ สุดใจ หลวงพ่อสดเริ่มเรียนรู้หนังสือกับภิกษุสงฆ์น้าชาย ที่วัดสองพี่น้อง แล้วย้ายถิ่นมาอยู่ที่วัดบางปลา อำเภอบางเลน ในความปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์จนสามารถอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาขอมได้อย่างแคล่วคล่อง เมื่อสำเร็จการเล่าเรียนแล้วจึงกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบการยังชีพ
มื่อหลวงพ่อสดท่านได้เล่าเรียนคันถธุระจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ได้เล่าเรียนวิปัสสนาธุระกับพระอาจารย์อีกหลายท่านคือ พระมงคลทิพยมุนี วัดจักรวรรดิฯ กทม. พระอาจารย์ดี วัดประตูสาร สุพรรณบุรี พระอาจารย์โหน่ง วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี พระอาจารย์เนียม วัดน้อย สุพรรณบุรี พระสังวรานุวงษ์ วัดราชสิทธาราม กทม. พระครูญาณวิรัติ วัดพระเชตุพนฯ กทม. พระอาจารย์สิงห์ วัดละครทำ กทม. พระอาจารย์ปลื้ม วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี เป็นต้น
 
มื่อถึงพรรษาที่ 11 หลวงพ่อสดจึงกราบลาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เข้ม วัดพระเชตุพนฯ มาจำพรรษาที่วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย นนทบุรี พอปีพ.ศ.2459 ได้รับพระบัญชาตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยฉันทานุมัติของคณะสงฆ์ ซึ่งมีพระวันรัต เผื่อน เป็นประธาน โดยมีจุดต้องการเพื่อให้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และถาวรวัตถุในวัด ซึ่งขณะนั้นอยู่ในสภาพโทรมกึ่งวัดร้าง หลวงพ่อจึงได้เริ่มสะสางวัดปากน้ำ จนเจริญรุ่งเรือง ทั้งในด้านการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เป็นที่ความศรัทธาของสาธุชนโดยทั่วๆ ไป
 
ลวงพ่อสดท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 สิริอายุได้ 75 ปี พรรษาที่ 53 ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้สร้างรูปบูชาพระของขวัญเนื้อผง เพื่อแจกให้แก่ผู้มีจิตความศรัทธาแต่พระเครื่องของท่านนั้นจะต้องไปรับด้วยตัวเองใครไม่ไปรับกับมือหลวงพ่อก็เป็นอันว่าไม่ได้ สาเหตุในการสร้างก็ด้วยเหตุว่ามีผู้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งมีมูลค่าถึง สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์ ในขณะนั้นถือว่าเป็นเงินส่วนมากทีเดียว ด้วยเหตุว่าหลวงพ่อสดนั้นมีผู้ความศรัทธาในตัวท่านมาก ท่านจึงได้สร้างพระของขวัญรุ่นแรกนี้แจกในปีพ.ศ.2493 จำนวน 84,000 องค์ พระรุ่นนี้สร้างการเริ่มต้นไม่ได้เคลือบชะแล็ก เมื่อมีผู้ได้รับไปและนำไปถูกน้ำเข้าพระก็หมดไป จึงได้ไปขอรับกับหลวงพ่อใหม่ เมื่อหลวงพ่อแจกพระที่สร้างในครั้งแรกไปได้ครึ่งหนึ่ง จึงให้สร้างพระขึ้นอีกโดยใช้แม่พิมพ์เดิมเนื้อหาเช่นเดิม แต่ได้เคลือบชะแล็กไว้เพื่อรักษาเนื้อพระ พระที่สร้างในการเริ่มต้นที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เคลือบชะแล็กรวมกันกับพระที่สร้างในครั้งหลัง พระที่สร้างทั้งสองครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพระรุ่นแรก ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2499 หลวงพ่อเริ่มอาพาธ หลวงพ่อได้สั่งให้สร้างพระอีกรุ่นหนึ่งคือพระรุ่นสาม พระของขวัญเนื้อผงของวัดปากน้ำที่สร้างทันหลวงพ่อจึงมีรุ่นหนึ่งกับรุ่นสามอย่างเดียว

บทความรูปหล่อปั๊มยอดนิยม:หลวงพ่อโอด รุ่นสร้างมณฑป


หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เนื้อนาบุญชาวมหาสารคาม หลวงปู่สีดา 2012-04-08 12:18

ต่อไป: เหรียญขุมทรัพย์เทวราช 2012-04-13 12:38