คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระชัยไตรโลก หลวงปู่โอน

2012-06-11 15:04

พระชัยไตรโลกกันอุดผง

น้ำมันว่านมหาเสน่ห์เจ็ดจันทร์เพ็ญ

 

 

พระชัยไตรโลก


การทำน้ำมันว่านมหาเสน่ห์เจ็ดจันทร์เพ็ญว่ามีกรรมวิธีในการสร้างอย่างไรจึงมีความศักดิ์สิทธิ์นัก เริ่มจาการเสาะหาว่านป่าตามตำรับให้ได้ 9 ชนิด ว่านที่นำมาใช้จะต้องเป็นว่านป่าเท่านั้นว่านที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงใช้ไม่ได้เพราะไม่บริสุทธิ์เพียงพอ การออกหาว่านทั้ง 9 ชนิดนั้น ให้ออกในวันอังคาร เสาร์แรม 9 ค่ำ เพราะวันดังกล่าวเป็นวันแข็ง กระทำสิ่งใดย่อมทรงอิทธิฤทธิ์มากเมื่อพบต้นว่านแล้วจะต้องทำการพลีขอโดยขอเอง เออเอง แต่มีว่านบางชนิดมีเทพยาดา คอยปกป้องอยู่การพลีว่านจึงต้องตั้งเครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ มิฉะนั้น อานุภาพของว่านจะเสื่อมถอยทันที
เมื่อได้ว่านครบทั้ง 9 ชนิดแล้ว ให้นำไปบรรจุใส่ในขวดซึ่งบรรจุน้ำมันจันทน์แท้  จะใช้น้ำมันจันทร์อย่างถูกๆที่ขายตามท้องตลาดไม่ได้เพราะไม่ใช้น้ำมันจันทร์ที่แท้จริง ผลที่ได้จะไม่ทรงความศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควรจากนั้นนำขวดบรรจุน้ำมันว่าน 9 ชนิด ตั้งรับแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ อีก 7 จันทร์เพ็ญ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 7 เดือนเต็มระหว่างที่ว่างเว้นจากากรนำไปมอบให้พระเถระผู้ทรงเวทย์วิทยาคม อธิษฐานจิตปลุกเสกเพิ่มพลังไปเรื่อยๆ ข้อควรจำอยู่อย่างหนึ่งที่ตำราระบุไว้คือการตั้งรับแสงจันทร์จะต้องกระทำต่อเนื่องกัน เจ็ดจันทร์เพ็ญ จะขาดตอนไม่ได้ หากลืมนำขวดน้ำมันว่านไปตั้งรับแสงจันทร์เพ็ญเพียงครั้งเดียว จะต้องเริ่มต้นนับไหม่จนครบเจ็ดครั้ง
น้ำมันว่านที่กระทำได้ตามสูตรตามตำราแล้วจะทรงอิทธิฤทธิ์เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์อย่างสูง ข้อจำกัดในการใช้คือ จะต้องใช้ในทางสุจริตเท่านั้น หากใช้ทางทุจริตหรือกุศลลจิตแล้วก็จะไม่ส่งผลใดๆ ให้บังเกิดขึ้นเลย
เมื่อนำน้ำมันว่านนี้มาผสมกับผงพุทธคุณ เกศา ของหลวงปู่โอนและได้รับการปลุกเสกเดี่ยวพระเครื่องจากหลวงปู่โอน ถึง 4 เดือนเต็มจึงมีอานุภาพโดดเด่นในด้านมหาเสน่ห์อย่างเอกอุ ในด้านคงกระพันก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกัน

esan.9.jpg

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน 2012-06-09 23:51

ต่อไป: พระสมเด็จ อรหังญาณสังวร 2012-06-12 19:32