คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งมงคลบพิตร

2012-06-15 15:05

พระใหม่

พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งมงคลบพิตรพระกริ่งมงคลบพิตรณ.วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2485 ภายในพระวิหารหลวงพระมงคลบพิตร ได้เตรียมพร้อมด้วยเครื่องประกอบพิธีการต่างๆเริ่มแต่องค์พระมงคลบพิตร ทรงผ้าเหลืองห่มเฉวียงพระอังสาชวนให้เกิดศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระฯมากขึ้น
เวลา 15.30 น. หลวงประดิษฐ์บุรีรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย คฤหัสถ์เจ้าพิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ผู้หัวหน้าเจริญศีลจบแล้ว เจ้าพิธีกล่าวอาราธนาเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปาวัตนสูตร มีรายนามดังนี้ พระญาณไตรโลถ(ฉาย) วัดพนัญเชิง , พระศรีสุธรรมมุนี วัดสุวรรณฯ, พระโบราณคณิศร วัดตองปุ , พระครูอาคมสุนทร (มา) วัดราชบูรณะ , พระครูนันทธีราจารย์ (หลวงพ่อเหลือ) วัดสาวชะโงก , พระครูสาธุกิจการี (ชม) , พระอาจารย์อั้น วัดพระญาติฯ , พระอาจารย์นอ วัดใหม่สามเรือน , พระอาจารย์ วัดนกกระจาบ
พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฯ จบแล้ว เวลา 16.22 น. ถึงฤกษ์จุดเทียนชัยพระญาณไตรโลกฯ เจ้าคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีจุดเทียนชัย โดยเฉพาะไฟที่ใช้จุดเทียนชัยนั้นไม่ใช่ไฟธรรมดา เป็นไฟจากแสงอาทิตย์ฯ หลังจากประกอบพิธีจุดเทียนแล้ว อาจารย์นอ วัดใหม่ฯ พระผู้ทรงพุทธาคมขลังในยุคนั้นได้รับเกียรติประจำแท่นอาสนะบริกรรมปลุกเสกแผ่นทองและแผ่นวัตถุโบราณต่างๆเป็นรูปแรก พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์ 4 รูปสวดพระคาถาพุทธาภิเษก อุบาสก 3 ท่าน นาย ผล นายด่านและนาย ทองสุข ผลัดกันขึ้นนั่งประจำแท่นบริกรรมชักลูกประคำในระหว่างประกอบพิธีปลุกเสกโดยตลอด
ในระหว่างที่พระอาจารย์นอ กำลังเจริญสมาธิปลุกเสกฯ กรรมการผู้ดำเนินงานได้นำแม่พิมพ์เหรียญรูปเคารพพระมงคลบพิตรและแม่พิมพ์แหวนยันต์มงคล ไปขอความเมตตาพระผู้ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีช่วยปลุกเสกเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง พิธีการต่อจากนั้น พระภาวนาจารย์ ผู้ทรงพุทธาคมขลังอีก 5 รูปคือ พระอาจารย์ อั้น , พระครูสาธุกิจการี (ชม) พระครูสิทธิสารคุณ (จาด) พระครูอาคมสุนทร (มา) และ พระครูนันทธีราจารย์ (เหลือ) ผลัดกันประจำอาสนะปลุกเสกแผ่นโลหะและแผ่นทองอักขระยันต์ต่างๆ ต่อจากพระอาจารย์นอตามลำดับ
พิธีหลอมทอง พระกริ่งมงคลบพิตรในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2485 เวลา 05.00 น. พระพิธีธรรม วัดสุทัศน์ 4 รูป เริ่มสวดพระคาถาพุทธาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง โดยมีพระอาจารย์เจ้าชุดเดิมผลัดเปลี่ยนประจำอาสนะปลุกเสกแผ่นทองอักขระยันต์ต่างๆตามลำดับต่อไป จนถึงเวลามหามงคลฤกษ์ 10.21 น. อันเป็นฤกษ์หลอมทอง หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา ได้รับเกียรติ เป็นผู้นำแผ่นเงิน ซึ่งเป็นดวงประสูติ-ตรัสรู้ พระนิพพานฯ และดวงฤกษ์หย่อนลงในบ้าหลอมเป็นปฐมฯ จากนั้นท่าน ผู้หญิง พูลสุข พนมยงค์ เป็นผู้หย่อนทองคำหนักหนึ่งบาท ซึ่งพระอาจารย์เจ้าในพิธีปลุกเสกพระกริ่งแล้วลงในบ้าหลอมเป็นรายที่สองต่อจาก หลวงพ่อจาด
เมื่อแผ่นโลหะต่างๆละลายทั่วกันแล้ว หลวงพ่อจาด เป็นผู้เททองฯ ลำดับนั้นโหรเจ้าพิธีลั่นฆ้องชัย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระอาจารย์เจ้าทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา ดับเทียนชัย เวลา 11.00 น. อังคาสภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ในมณฑลพิธี ฉันเสร็จแล้วท่านผู้หญิง พูลสุข พนมยงค์ ถวายจตุปัจจัยมีมูลค่า รูปละ 5 บาท (ไม่ร่วมค่าพาหนะต่าง) อนุโนทนาแล้ว พระอาจารย์เจ้าทั้งนั้นประชุมพร้อมกันทุกรูปร่วมบริกรรมปลุกเสกแผ่นทองที่หลอมเสร็จแล้วในการสร้างพระเครื่อง และแม่พิมพ์วัตถุมงคลทั้งสองรายการอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485

บทความเหรียญยอดนิยม:เหรียญจักรเพชรวัดดอน


esan.9.jpg

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระท่ากระดานหูช้าง 2012-06-15 00:35

ต่อไป: พระขุนไกร วัดพระรูป 2012-06-17 00:01