คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > ประวัติพระเกจิเมืองสยาม > รายละเอียด

หลวงพ่อเปิ่น เปี่ยมความเมตตา

2012-08-03 09:04

เทพเจ้าแห่งความคงกระพันชาตรี

หลวงพ่อเปิ่น พระครูฐาปนกิจสุนทร

เนื้อนาบุญ พระพุทธ ศาสนา

หลวงพ่อเปิ่นพระภิกษุสงฆ์ คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ และให้เจริญรุ่งเรือง สืบไปภายหน้า หลวงพ่อเปิ่น หรือ สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูฐาปนกิจสุนทร ก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็น สาวก น้อมนำและดำรงตนตามพระธรรมคำสั่งสอน ปฎิบัติดีประพฤติชอบมีศีลาจารวัตร เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสและมิใช่จะเลือกปฎิบัติกับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดเฉพาะ แต่จะปฎิบัติกับทุกๆคนเหมือนกัน ไม่เลือกชั้น วรรณะผู้ดีมีจน ก่อนจะสอนให้ผู้อื่นปฎิบัติตาม ก็ต้องปฎิบัติตนเองเสียก่อน

หลวงพ่อเปิ่น จึงมิใช่แต่เป็นเพียง พระเกจิ ที่มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในวิทยาคมที่เข้มขลังเพราะในเรื่องของการประพฤติปฎิบัติ หลวงพ่อเปิ่นก็มิได้ด้อยไปกว่าคาถาอาคม ยิ่งในเรื่องของการมีจิตเมตตาเรืองของการพัฒนาดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะมีมากกว่าการเป็น พระเกจิ ด้วยซ้ำ ดังจะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมอาทิ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี การสร้างโรงเรียน การสร้างวัดวาอารามต่างๆ และการสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น

หลวงพ่อเปิ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการพระเครื่อง ว่าทุกเหรียญทุกรุ่น หรือทุกองค์พระเครื่องที่ออกๆมานั้น ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ มากบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่รูปพิมพ์ วัตถุประสงค์การสร้าง อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นเสือเผ่น ปี 2530,เหรียญปรกมะขาม ปี 2530,เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นอำเภอ ปี 2529,เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ หน้าตรง พิมพ์เสมา ปี 2527

 

esan14.jpg

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง 2012-08-01 11:44

ต่อไป: หลวงพ่อเกลี้ยง เตชธมฺโม วัดศรีธาตุ 2012-08-03 09:27