คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระเนื้อดินผงว่าน > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระรอดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

2012-09-04 09:54

พระรอดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ภายหลังจากสร้างเมืองหริภุญไชย เมื่อ พ.ศ.1203 แล้วอีก 20 ปี พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างพระอารามไว้ 4 มุมเมือง 1.วัดมหาวัน 2.วัดพระคง 3.วัดดอนแก้ว 4.วัดประตูลี้

วัดมหาวัน บรรจุพระรอด พระซาวแปด พระสิบแปด พระสืบสอง พระรอดหลวงพ่อคง พระงบน้ำอ้อย การค้นพบพระรอด เมื่อ ปี พ.ศ.2435-2445 พระเจดีย์องค์ใหญ่ได้ทลายลงมาเนื่องจากทรุดโทรมมาก จากกองซากปรักหักพังของพระเจดีย์จึงได้พบพระรอดจำนวนมากมายบรรจุอยู่ในกรุเจดีย์นั้น

พระรอดวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีกำเนิดบนยอดดอยสุเทพ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นที่พำนักของวาสุเทพฤาษี ผู้สร้างเมืองลำพูน วัดมหาวัน พระเครื่องวัตถุมงคลที่นำมาสร้างพระรอดล้วนเป็นของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น เช่น ดอกไม้บูชาพระ และ บูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ขี้ธูป ก้านธูป จากกระถางบูชาองค์พระบรมธาตุ และองค์พระพุทธ เกสรดอกไม้ผงวิเศษต่างๆ ทรายกระถางธูปที่บูชาพระบรมธาตุและองค์พระพุทธ เปลวทองขี้เทียน ที่บูชา

พุทธลักษณะพระรอดวัดพระธาตุ เป็นเนื้อผงสีขาว สร้างจากเกสรดอกไม้นานาชนิดกับผงขี้ธุปคลุกกับผงวิเศษต่างๆ ปรากฎ 3 พิมพ์ดังนี้ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์ต้อ พระรอดวัดพระธาตุดอยสุเทพ จำลองแบบการสร้างจากพระรอด วัดมหาวัน ลำพูน องค์พระพุทธประทับมารวิชัย ขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวขีดรอบๆองค์พระจะเป็นใบโพธิ์จำลองเป็นเส้นขีดแทนใบโพธิ์ตันหรือโพธิ์เนื้ออย่างพระรอดวัดมหาวันของเก่า ด้านหลังพระทุกพิมพ์จะเป็นรูปพระธาตุพิมพ์นูน

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: หลวงพ่อย้อย คุ้มภัย ปี 2519 2012-09-02 17:08

ต่อไป: พระพุทธชินราช อินโดจีน เสาร์๕ 2012-09-07 11:43