คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เครื่องรางของขลัง > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


ตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อหน่าย

2013-09-14 21:04

ตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อหน่าย
ประวัติโดยย่อ หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง

ตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อหน่าย  หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง เป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในด้านการสัก ซึ่งมีการสักแบบสักน้ำมัน และแบบสักหมึก วัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมได้แก่ จิ้งจกคู่ จิ้งจกสองหาง ที่แกะขึ้นจากงาช้าง เขาควาย ไม้งิ้วดำ ตะกรุดมหาปราบ ตะกรุดเกราะเพชรขนาดต่างๆ เหรียญรุ่นต่างๆ และพระรูปเหมือนเนื้อตะกั่วรุ่นแรกที่นำเสนอประกอบเรื่อง หลวงพ่อหน่าย ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมเข้มแข็ง มีลูกศิษย์มากอีกท่านหนึ่ง
ตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อหน่าย  หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง   เดิมชื่อ หน่าย นามสกุล มีความยินดี เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ ที่อำเภอบางปะหัน บิดาชื่อหลาบ มารดาชื่อ พลอย ภายหลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเฌร เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี จนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ไม่ได้มีการบันทึกนามพระอุปชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “อินสฺโล” ฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ย่ามแดง ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัตรปฎิบัติของหลวงพ่อหน่าย ท่านมักจะไปปฎิบัติธรรมภายในป่าช้าของวัดบ้านแจ้งอยู่เสมอ จนกระทั่งกาลมรณภาพ หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง มีลูกศิษย์จำนวนมาก จึงมีการจัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีจนเป็นที่รู้จันกันทั่ว การสักของท่านนิยมสักเป็นยันต์เก้ายอด อะสังวิสุโลปุสะพุภะ และยันต์เกราะเพชร ต่างเป็นที่กล่าวขานถึงความคงกะพันชาตรีเป็นอย่างสูง

 

ยันต์ที่ใช้ลงตะกรุดเกราะเพชร ปี พ.ศ.๒๕๑๐

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง นะมะพะทะ จะภะกะสะฯ
นะมะนะอะ นอกอนะกะฯ เป็นพระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ ดีเยี่ยมทางเสริมบารมี เป็นมงคลสวัสดี

นะมะพะทะ หรือ หัวใจธาตุ ๔ นะ หมายถึง ธาตุน้ำ มะ หมายถึงธาตุดิน พะ หมายถึง ธาตุไฟ ทะ หมายถึง ธาตุลม
จะภะกะสะ หรือ พระคาถาหัวใจธาตุกรณี เป็นพระคาถาหนุนดวงเสริมธาตุ ต่อชะตาชีวิต ให้เจริญรุ่งเรือง อายุยืนยาว


2.5.jpg


ยันต์ที่ใช้ลงตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อหน่าย

มีเส้นยันต์มีมุน ๔ มุม หมายถึง ธาตุ ๔ กรณี ๔ หนุนด้วยหัวใจอิติปิโส อิ กะ วิ ติ ถอดความหมายอักขระ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อิกะวิติ จตุเทวา บางตำราจะหนุนด้วยแก้วมณีเสริมธาตุ ๔  นะมะอะอุ นะ แก้วมณีโชติ หนุนธาตุน้ำ มะ แก้วไพฑูรย์ หนุนธาตุดิน อะ แก้ววิเชียร หนุนธาตุไฟ อุ แก้วปัทมราช หนุนธาตุลม
นะ มาจาก นะโมพุทธายะ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ถอดหัวใจย่อ นิยมเสกด้วยพระคาถาพระไตรสรณคมน์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็น เมตตามหานิยม
พุ มาจาก นะโมพุทธายะ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ถอดหัวใจย่อ นิยมเสกด้วยพระคาถาพระไตรสรณคมน์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นเมตตามหานิยม
ลงเลข ๕ ทีมะสังอังขุ ปัญจะวิสะญุกัญเจวะ

บทความพระเครื่องภาคตะวันออกยอดนิยม:เหรียญหลวงปู่บัว

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญจักรเพชร วัดดอน 2013-09-06 23:32

ต่อไป: พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ 2013-09-15 16:32