คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่

2013-09-27 08:13

พระกริ่งมหาจักรพรรดิ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา


พระกริ่ง หลวงปู่ดู่


พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ได้เจริญเมตตาอธิษฐานจิตตภาวนาปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษถึง ๕ ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เททองหล่อหลอมพระกริ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบพิธีตามแบบอย่างโบราณ คือ อาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงอิติปิโสฯรัตนมาลา ๑๐๘ รูป ประจำห้องรัตนมาลาทั้ง ๑๐๘ พระสงฆ์ผู้ทรงอุปปาตะสันติ ๒๘ รูป ประจำปริมณฑลกางกั้นด้วยฉัตรธงชัยราชวัตร พรพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ จึงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก หลังจากนั้น หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ ปลุกเสกเดี่ยวอีก ๕ ปี อัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ลงมาประสิทธิ์ประสาท ปฎิสนธิเป็นองค์พระกริ่งมหาจักรพรรดิ จารึกพระนาม พระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ ลงบนองค์พระกริ่งมหาจักรพรรดิ ทรงมหิธาธิราชเหนือกว่าเหล่าพระมหาจักรพรรดิตราธิราชเจ้า ในหมื่นจักรวาลโลกธาตุ
บอกเล่าความเป็นมากันแบบย่นย่อพอให้ทราบถึงอานุภาพที่ทำให้วัตถุมงคล พระเครื่องพระกริ่งมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ เป็นที่เสาะแสวงหากันแบบพลิกแผ่นดินก็หาได้ยากยิ่ง

รูปแบบพระพุทธลักษณะ เป็นแบบพระพุทธศิลปะตามแบบอย่าง พระกริ่งสายวัดสุทัศนเทพวราราม ที่เด่นชัด คือ การหุ้มก้นแบบโบราณด้วยแผ่นโลหะที่นิยมกันคือแผ่นทองคำ ด้วยองค์พระหล่อด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์
พระกริ่งมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ได้หล่อหลอมเนื้อชนวนโลหะตามสูตรของ วัดพระญาติการาม ตามแบบอย่าง ลูกสะกด ของ หลวงพ่อกลั่น พุทธฺโชโต ที่ปรากฏในตำราพิชัยสงครามยุทธแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องใช้การเรียกสูตรลงพระอักขระด้วย ๒๐ องค์ยันต์ ๑๔ นะปถมัง ซึ่งโดยความเป็นจริงนั้น ตำราการสร้าง พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระพุทธรูป พระบูชา หม้อน้ำพระพุทธมนต์ หรือ ขันน้ำพระพุทธมนต์ หรือบาตรน้ำพระพุทะมนต์ เป็นตำราโบราณเก่าแก่ของ สำนักวัดป่าแก้ว พระนครกรุงศรีอยุธยา แตกแยกไปเก็บรักษาไว้ที่ สำนักวัดประดู่ทรงธรรมก่อนคราวที่จะเสียกรุงครั้งที่ ๒ ชะลอลงเรือกำปั้นใหญ่ขึ้นไปเก็บรักษาที่หัวเมืองเหนือ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร ครั้งเสร็จศึกสงครามจึงชะลอนำกลับมาไว้ดังเดิมที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จึงปรากฎองค์ยันต์ติดไว้ที่ผนังโบสถ์ให้เห็นจนถึงทุกวันนี้

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: หลวงปู่ทวด วัดม่วง ปี2505 2013-09-24 23:47

ต่อไป: เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแดง 2503 2013-09-29 16:19