คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญหันข้างรูปไข่ เจ้าคุณนรฯ

2013-10-05 10:31

เหรียญหันข้างรูปไข่ เจ้าคุณนรฯ
เหรียญหันข้างรูปไข่พิมพ์ใหญ่

ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์
พระภิกษุธมฺมวตกฺโก พระยานนรรัตนราชมานิต

 

1เจ้าคุณนรฯ.jpg

ท่านเจ้าคุณนรฯ เกิดที่บ้านหลังวัดโสมนัสวิหาร เวลา ๐๗.๔๐ น. ตรงกับวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แผนกรัฐศาสตร์ให้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นโต๊ะทองพานทอง และสายสะพายมงกุฎสยาม ชั้นมหาเสวกตรี มีตำแหน่งเจ้ากรมท้องที่พระบรรทม ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้กราบถวายบังคมน้อมเกล้าอุทิศถวายพระเพลิงที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ญาณวรเถร) วัดเทพศิรินทร์ เมื่อครั้งดำเนินสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพุทธวิริยากร วัดโสมนัสวิหาร กับพระอุดมศีลคุณ วัดเทพศิรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิตอีก ๔ คน คนที่ ๒ เป็นหญิงชื่อ สมบุญ ถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุ ๗ ปี คนที่ ๓ เป็นหญิงชื่อ เลื่อน ภรรยาของอำมาตย์เอกขุนสรรพกิจโกศล(กิมไล้ ปัทมะสุนทร) นายอำเภอชัยภูมิ คนที่ ๔ เป็นชายไม่ทราบชื่อ เสียชีวิตเมื่อครั้งยังเยาว์ คนที่ ๕ ชื่อ ตรี จินตยานานท์ อุปสมบทแล้วที่วัดเทพศิรินทร์ รับราชการสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
การศึกษาของท่าน เมื่อเจริญวัยพอสมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่ ร.ร.วัดโสมนัสวิหาร จนจบชั้นประถม ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้น ได้เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาที่ ร.ร.วัดเบญจมบพิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมสูงสุดปีสุดท้ายและสอบได้ที่ ๑ ของสนามสอบ และก็ในการสอบในสนามนั้นเรียกว่า เป็นการสอบร่วมกันหลาย ร.ร. ใช้ข้อสอบเดียวกันถ้าหากจะเปรียบเทียบกันในชั้น ม.ศ.๕ ซึ่งต้องสอบพร้อมกันทั้งหมดทั่งประเทศ ใช้ข้อสอบเดียวกัน ฉะนั่นน่าจะกล่าวได้ว่า ท่านเจ้าคุณนรฯ สอบได้ที่ ๑ ของประเทศ ในสมัยนั้นต่อจากนั้นท่านได้ไปเรียนที่ ร.ร.ข้าราชการพลเรือน ในสมัยนั้น ร.ร.ต้องอยู่ในวัดหลวง ท่านได้เลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ ร.ร.ดังกล่าวนี้ปัจจุบันก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ไม่ตรงกับเป้าหมายความตั้งใจของท่านนัก ท่านสนใจวิชาแพทย์มากกว่า เห็นว่ามีประโยชน์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ในเมื่อเจ็บป่วย เหตุที่ท่านเข้าเรียนวิชารัฐศาสตร์นี้ เนื่องจากโยมบิดาเป็นนักปกครองต้องการให้ท่านเป็นนักปกครอง เพื่อจะได้สืบตระกูลต่อไป

พระภิกษุท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ เวลาประมาณ ๑๑.๕๕ น. ได้ยังความวิปโยคโศกเศร้าให้กับญาติสนิทมิตรสหายของท่านอย่างท่วมท้นรวมทั้งผู้คนอีกทั่วประเทศที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในปฎิปทาของท่านเจ้าคุณนรฯผู้มีศิลาจารวัตรอันพิสุทธิ์ยากที่จะหาคณาจารย์ใดๆเสมอเหมือน วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมอย่างยิ่งยวดในเวลาอันรวดเร็ว แม้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งท่านได้ถึงกาลมรณภาพดับขันธ์ไปแล้วก็ตามที ปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความสนใจจาก นักนิยมพระเครื่อง เป็นอย่างสูงมิเสื่อมคลาย มีแต่ผู้เสาะหาเพื่อเอามาบูชา แต่ทว่าค่าบูชาในขณะนี้ค่านิยมสูงมาก วัตถุมงคลของท่านได้รับความสนใจเป็นยอดนิยมของนักสะสมพระเครื่องทุกรุ่นทุกพิมพ์

เหรียญหันข้าง พิมพ์ใหญ่ องค์งามที่เปี่ยมล้นไปด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตา แคล้วคลาด และบันดาลโชคลาภแก่ผู้ครอบครองยิ่งนัก

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พญาเต่าเรือน หลวงพ่อหวาน 2013-10-04 17:38

ต่อไป: เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ฝั้น 2013-10-06 22:11