คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


วัตถุมงคลโบราณ แห่งวัดนางพิมพ์

2013-10-13 20:20

วัตถุมงคลโบราณ แห่งวัดนางพิมพ์
เหรียญพระครูพุทธบาล
วัดนางพิมพ์ จ.สุมทรสงคราม

วัตถุมงคลรุ่นแรกของท่านพระครูพุทธบาล ระบุปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ส่วนเหรียญรุ่น ๒ สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๖

 

1พระครูพุทธบาล.JPG

 

 

วัดนางพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ตำบล บางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วัดนี้เป็นวัดโบราณอายุของการสร้างประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ตามตำนานกล่าวต่อๆกันมาว่า ตาทอง-ยายพิมพ์ เศรษฐีระดับท้องถิ่นได้มีจิตศรัทธาบูรณะปฎิสังขรณ์วัดนี้ ประชาชนจึงตั้งนามวัดเพื่อเป็นเกียรติยศว่า “วัดตาทองยายพิมพ์” ต่อมาคำว่าตาทองหายไป จึงเหลือแต่ชื่อว่า “วัดยายพิมพ์” จากนั้นได้มีการพัฒนาชื่อใหม่เป็นทางการว่า “วัดนางพิมพ์”
ท่านพระครูพุทธบาล (บุญ ธมฺมสโร) นามรูปในเหรียญเป็นพระที่ชาวบ้านในยุคนั้นเคารพศรัทธาเลื่อมใสว่าปฎิบัติเคร่งในพระธรรมวินัย โดยหลวงพ่อได้พัฒนาวัดและบูรณะปฎิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆทำให้วัดมั่งคงเจริญขึ้น
ท่านพระครูมีนามเดิมว่า สมบุญ ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาส วัดนางพิมพ์ ท่านอยู่จำพรรษาในสำนักวัดภุมรินทร์ ในยุคนั้น เจ้าอธิการโหมด สมภารองค์ที่ ๑๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์ ต่อมาเมื่อเจ้าอธิการโหมดมรณภาพแล้ว คณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์พระอาจารย์สมบูญ จากวัดภุมรินทร์มาเป็นเจ้าอาวาสวัด จากผลงานและความสามารถของท่านอาจารย์สมบุญ สมเด็จพระวันรัต(เผื่อน) วัดพระเชตุพน จึงได้ตั้งให้ท่านเป็นพระครูฐานานุกรม

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านพระครูพุทธบาล กำลังดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน ๒ ชั้น เพื่อเป็นสถานศึกษาแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็มาด่วนมรณภาพด้วยโรคปอดพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ สิริอายุคำนวณได้ ๕๕ ปี พรรษาที่ ๓๔ ปัจจุบันพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกสนนราคาไม่สูงแต่มีพุทธคุณดี

บทความพระเครื่องเนื้อผงดินว่านแนะนำ:พระพุทธโสธร ผงแดง หางหมาก

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญพระอุปัชฌาย์หรุ่น 2013-10-11 23:25

ต่อไป: พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกลึง 2013-10-13 20:37