คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญเจ้าคุณนร รุ่นสร้างโรงเรียน

2013-10-16 21:21

เหรียญเจ้าคุณนรฯ รุ่นสร้างโรงเรียน
วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

พระยานรรัตนราชมานิต ธัมมวิตักโกภิกขุ หรือ ท่านเจ้าคุณนรฯ ท่านมีนามเดิม ตรึก จินตยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๔๔๐ สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร เล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรหรือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้จนสอบได้ชั้นสูงสุดอุปสมบท ณ.วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๔๖๘ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ญาณวรมหาเถระ)เป็นพระอุปัชฌาย์

เหรียญเจ้าคุณนรฯ

เหรียญเจ้าคุณนรฯรุ่นสร้างโรงเรียน (วงการพระมักเรียกว่าเหรียนกนกข้าง) รุ่นนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายบล็อกทำให้มีการแยกแยะออกมาหลายบล็อก ซึ่งเหรียญเนื้อทองคำ เนื้อเงิน จะมีบล็อกที่วงการพระเครื่องนิยม ซึ่งต่างจากเหรียญเนื้อทองแดงที่บล็อกนิยมมีตำหนิที่ต่างกันออกไปเลยทีเดียว
สำหรับตำหนินอกจากจะใช้ในการแยกแยะเก๊-แท้ได้แล้ว ยังใช้ในการจำแนกดูว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นบล๊อกนิยมต้องมีตำหนิ

บทความท่านเจ้าคุรนรฯแนะนำ : เหรียญหันข้างรูปไข่ เจ้าคุณนรฯ

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญหลวงปู่สอน วัดป่าเลไลยก์ 2013-10-16 16:02

ต่อไป: พระเครื่อง 2013-10-18 21:44