คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญพระไพรีพินาศ 2495

2013-10-21 23:49

เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ


ไพรีพินาศ

เหรียญพระไพรีพินาศ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ สร้างเนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ของ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างพร้อมกันกับ พระบูชาไพรีพินาศ ที่หล่อและจำลองย่อจากองค์เดิม หน้าพระเพลา ๘ ซม. สูงจากฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี ๑๖ ซม. พระกริ่งไพรีพินาศ หน้าพระเพลา ๑๕ ซม.สูงจากสุดฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี ๓.๕ ซม. พระชัยวัฒน์แบบทั่วไป หน้าพระเพลา ๘ ซม. สูงจากสุดฐานล่างถึงยอดพระรัศมี ๑.๕ ซม. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ หน้าพระเพลา ๑ ซม. สูงจากสุดฐานล่างถึงสุดยอดรัศมี ๒ ซม. หม้อน้ำมนต์ สูง ๑๗๕ ซม.กว้าง ๑๑ ซม.

ไพรีพินาศ

สำหรับพิธีการต่างๆนั้น เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษยน พ.ศ.๒๔๖๙ เวลา ๑๗.๐๖ น. เริ่มจุดเทียนชัย สวดมนต์และสวดพุทธาภิเษกไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. รุ่งขึ้นวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน สวดพุทธาภิเษกและภาณวารต่อตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.หยุดฉันเพลนแล้วสวดจนถึงเวลาที่ทำการเททองแล้วสวดพุทธาภิเษกและภาณวารต่อไปอีกจนถึงเวลาสวดมนต์บริกรรม เสร็จแล้วดับเทียนชัย พระที่หล่อและเหรียญกับบาตรครอบน้ำมนต์นี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิราณวงศ์ (ม.ร.วชื่น นพวงศ์) ทรงสร้างและโปรดให้สร้างขึ้น ณ.บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

บทความพระสมเด็จยอดนิยม:พระสมเด็จหลวงปู่ภู

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: ท้าวเวสสุวัณ วัดละมุด 2013-10-19 19:45

ต่อไป: เหรียญรูปไข่ หลวงปู่ไข่ 2013-10-23 22:52