คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์

2013-11-07 00:25

พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาล เมื่อพ.ศ.๒๕๐๐ พร้อมๆกับพระเครื่องวัตถุมงคลของสำนักต่างๆ ที่ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อครั้งนั้นทั่วประเทศ  เพียงแต่ได้อาศัยบริเวณวิหารของโรงพยาบาลสงฆ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีการ แต่เงินจากการเช่าบูชาได้มอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อจัดซื้อหาเครื่องมือแพทย์ และเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ที่เป็นพระสงฆ์


พิธีการจัดสร้างครั้งนั้นทำได้ดีอย่างยิ่งคณะกรรมการได้มีการจัดทำแผ่นโลหะ ๓ ชนิด คือ ทองคำ นาก และเงิน อย่างละ ๒,๕๐๐ แผ่น รวมทั้งหมดเป็น ๗,๕๐๐ แผ่น แล้วส่งไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ละจังหวัด นำไปถวายพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณทางวิทยาคมลงอักขระเลขยันต์ปลุกเสกพร้อม แล้วส่งแผ่นทองคำ นาก และเงิน ๗,๕๐๐ แผ่น แผ่นที่ลงอักขระและปลุกเสกแล้วนั้นกลับมายังโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อทำพิธีต่อไป
ครั้นถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีการนำเอาแผ่นโลหะลงอักขระทั้ง ๗,๕๐๐ แผ่น นั้นมาทำพิธีหลอมเป็นชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ พิธีมีการจัดปริมณฑลสายสิญจน์ ราชวัตร และฉัตรธง พร้อมมีพระสงฆ์ ๓๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาตลอดจนเสร็จพิธี โดยมีสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานหย่อนแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอม หลังจากนั้นตอนกลางคืนยังมีการสวดพระปาฎิโมกข์ เทศน์คาถาพันและสวดพระอภิธรรมในวิหารโรงพยาบาลสงฆ์ตามลำดับ
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีการทำพิธีปลุกเสกชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมแล้วโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(อยู่)วัดสระเกศ เป็นประธาน มีพราหมณ์ทำพิธีสังเวชโอมอ่านพระเวทและทำการบวงสรวง โหรทำพิธีบูชาครู แล้วอัญเชิญเทพยดาพระเคราะห์ทั้ง ๙ องค์ จากนั้นพระสงฆ์ก็เข้าประจำที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรกปลุกเสก ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ตลอดคืนจนรุ่งเช้า
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ จึงได้ฤกษ์เททองเมื่อเวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะได้ประพรมน้ำมนต์ตามเบ้าหลอม จากนั้นก็ได้นำชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าพิธีปลุกเสกตลอดคืนมาหย่อนใส่ในเบ้าหลอมเนื้อโลหะจนครบทุกเบ้าโดยมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์แกว่งบัณเฑาะว์และมีพระเกจิอาจารย์นั่งบริกรรมปลุกเสกภายในวิหารจนเสร็จฤกษ์พิธี

หลังจากเสร็จพิธีเททองและหล่อองค์พระเสร็จแล้ว ก็ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งโดยพระเกจิอาจารย์ชุดเดิมในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ รวม ๒ วัน จึงนับได้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้มีการประกอบพิธีกรรมครบถ้วนตามตำรา นับว่าจะหาพระเครื่องพระกริ่งวัตถุมงคลที่ประกอบพิธีได้สมบูรณ์จริงๆ อย่างวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็น้อยมากทีเดียว
สำหรับรายนามพระเกจิอาจารย์ที่มาประกอบพิธีปลุกเสกเมื่อครั้งนั้น ก็มีทั้งหมด ๑๐๘ ท่าน ด้วยกัน ซึ่งได้แก่
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(อยู่) วัดสระเกศ
หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตร
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

เรียกได้ว่าสมัยนั้นพระเกจิอาจารย์เก่งๆและมีชื่อเสียงอยู่ที่ไหน ก็นิมนต์มาร่วมพิธีเมื่อครั้งนั้นกันหมด ซึ่งพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านที่มาร่วมพิธีต่างก็เสียสละและตั้งใจมาร่วมพิธีกันอย่างเต็มที่ เพราะถือว่างานนี้เป็นงานเพื่อพระศาสนาและพระสงฆ์ที่อาพาธจริงๆ
พุทธลักษณะของพระกริ่งรุ่นนี้เป็นรูปพระพุทธปฎิมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ฐานเป็นแบบบัวคว่ำ-บัวหงาย พระหัตถ์ทั้งสองอุ้มผลสมอความหมายก็คือผลสมอเป็นเภสัช เป็นยาสำคัญของพระสงฆ์มาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพักตร์ของพระกริ่งก็คล้ายไปทางพระพุทธรูปอินเดีย อุดกริ่งโดยการเจาะใต้ฐานและมีการตอกโค้ดเป็นรูปอักขระเลขยันต์ กับรูปงูพันคบเพลิง ซึ่งเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข

พระกริ่งรุ่นนี้บางทีก็เรียกว่า “พระกริ่งกรมการแพทย์” เป็นที่นิยมและเล่าลือกันมากว่าใช้อาราธนาทำน้ำมนต์แล้วศักดิ์สิทธิ์ดีนักสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายชนิดอาราธนาติดตัวก็เป็นทั้งเมตตามหานิยมและนิรันตราย ปัจจุบันก็หาพบกันยากยิ่งพอควร

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อจวน 2013-11-06 11:52

ต่อไป: พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ 2013-11-08 08:58