คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญทรงผนวช กองทัพภาคที่3

2013-11-14 20:56

เหรียญทรงผนวช กองทัพภาคที่ ๓


เหรียญทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3

เหรียญทรงผนวช ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จัดสร้างโดย กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผู้บัญชาการ หรือ ท่านแม่ทัพภาคที่ ๓ พลโทสำราญ แพทย์กุล ในสมัยนั้นเป็นผู้รับสนองพระราชดำรัสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ให้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกในวาระนั้นประกอบพิธีการมหาพุทธาภิเษก ๒ วาระ ครั้งแรกที่พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามและ วาระที่สองที่พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
เหรียญทรงผนวช กองทัพภาคที่ ๓ เป็นเหรียญปั๊มรูปเสมา หรือ รูปอาร์ม มีห่วงหูในตัวเหรียญ ขอบเหรียญตัดขอบเรียบ
ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในสมัยที่ทรงออกผนวชใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ประทับนั่งสมาธิเต็มองค์ เบื้องล่างเป็นลายพระหัตถ์ประทับว่า
“ภูมิพลอดุลยเดช ปร ภูมิพโล”
ด้านหลังตราพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาล เป็นพระปรมภิไธยย่อ “ภปร” เบื้องบนเป็นมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมี ๑๗ แฉกตรงกลางเป็นอุณาโลม เบื้องซ้าย-เบื้องขวา มีอักษรภาษาไทยล้อโค้งไปตามขอบเหรียญ ข้อความว่า “กองทัพภาคที่ ๓ “ และ “ พ.ศ.๒๕๑๗

เหรียญทรงผนวช ปี พ.ศ.๒๕๑๗ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจากท่านผู้นิยสะสม พระเครื่องฯอยู่พอสมควร ด้วยถูกบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องฯ จึงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสม และเป็นเหรียญดีมีอนาคตอีกเหรียญหนึ่ง

บทความพระสมเด็จยอดนิยมแนะนำ:พระสมเด็จวัดเกศไชโย

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระสมเด็จ หลวงพ่อวงษ์ 2013-11-12 09:07

ต่อไป: เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม 2013-11-15 21:28