คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

2013-11-15 21:28

เหรีญหลวงพ่อฉุย (พิมพ์โมมีใส้)
วัดคงคาราม ปี ๒๔๖๕

เหรียญหลวงพ่อฉุยหรือท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมุนี เป็นเหรียญยุคเก่าเป็นโบราณวัตถุสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติ เนื่องจากมีอายุเก่าแก่ถึง ๗๖ ปีแล้ว หลวงพ่อฉุยได้สร้างเหรียญนี้เป็นเหรียญร่นแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ด้านหลังของเหรียญมีด้วยกันสองพิมพ์คือ ยันต์ตัวโมมี ไส้และไม่มีไส้

167d40f89953792994370b2b90f6ba74.jpg

เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม หลวงพ่อฉุยหรือท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาทสังฆปาโมกข์ ท่านได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญนี้ขึ้นเพื่อไว้ แจกจ่ายให้กันลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพในท่าน ๆ ได้ ปลุกเสกด้วยตัวของท่านเองในคราวทำบุญฉลองมณฑปที่ ประดิษฐานพระพุทธชินราช

เหรียญหลวงพ่อฉุยเหรียญนี้นับว่าเป็นเหรียญหลัก เหรียญหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในทำเนียบดังราคาแพง

หลวงพ่อฉุยท่านเป็นพระนักวิปัสสนา ยึดมั่นใน วิปัสสนาธุระ เป็นสำคัญบำเพ็ญกรรมฐานเพื่อยังตนให้ถึง พระนิพพานเป็นที่สุด เดิมหลวงพ่อฉุยท่านได้ศึกษา วิปัสสนากรรมฐานมาจากพระอาจารย์ครุฑ แห่งวัดมหาธาตุ จนมีความรู้แตกฉาน พระอาจารย์ครุฑได้เล็งเห็นแล้วว่า หลวงพ่อฉุยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิปัสสนา ธุระเป็นอย่างมาก จึงได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอน วิปัสสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรีในเวลาต่อมา พร้อมทั้งท่านได้อบรมให้อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ ในหลักของวิปัสสนาด้วย เพื่อบรรเทากิเลสที่เกิดอยู่ใน จิตใจของตนเองให้เบาบางหรือหมดไปในที่สุด ทำให้ หลวงพ่อฉุยเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนใน จังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมาก    นอกจากนั้นท่านยังมีอุปนิสัยโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ เสมอและให้ความช่วยเหลือตลอดมา ให้การศึกษาแก่เยาวชน ด้ายการก่อสร้างโรงเรียนจัดหาครูเข้าไปสอนแม้แต่พระ ภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ท่านก็ได้จัดส่งไปสอนให้ที่โรงเรียน จน กระทังท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย
หลวงพ่อฉุยหรือท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมุนี มีนาม เดมว่าฉุย เกิดเมือวันที่ ๒5, พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๑ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๑๕ คา เดือน ๑๒ ณ บ้านสะพานช้าง ตำบล ด้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี บิดาชื่อนายยง มารดาชื่อ นางนก เมื่ออายุ ๒๐ ปีได้อุปสมบทที่วัดคงคารามโดยมี ท่านเจ้าคุณพระพิศาลสมณกิจ (สิน) เจ้าคณะจังหวัด เพชรบุรีในสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าสุขภิกขุ ภายหลังที่ได้บวชแล้ว ท่านมีความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติกรรมฐานจนเป็นที่ยกย่องของพระอาจารย์ผู้ สอนและเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากเกียรติคุณ ของท่านจึงปรากฎขจรขจายไปทั่วแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงก็ ยังได้รับรู้ทราบเช่นเดียวกันคนทั่วไปจึงเรียกชื่อท่านว่า “คุณ พ่ออฉุยของชาวเมืองเพชร”

ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖ นับถึงวันนี้ได้ ๖๕ ปีแล้ว

เหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ด้านหน้าจะมีอยู่พิมพ์เดียว ส่วนด้านหลังของเหรียญมีสองพิมพ์สังเกตได้จากยันต์ อักษรขอมตัว โม จะมีใส้หรือขีดตรงกลางของอักขระและ อีกพิมพ์จะไม่มีใส้ทั้งสองพิมพ์นีต่างมีราคาแพงพอๆ กัน แต่ที่ผ่านๆ มารู้สึกว่าพิมพ์ไม่มีใส้จะหายากกว่าพิมพ์มีไล้ ราคาเช่าหากันอยู่ในเวลานี้อยู่ในหลักหมื่นกลางๆ ขึ้น จุดสังเกตเหรียญแท้ดูได้จาก ตัวเหรียญจะเป็นหูเชื่อม ปลายหัวเลข ๕ มีเส้นแกะพิมพ์พลาด ตัว ณ. มีเส้นแกะ พิมพ์พลาดตรงหัว ขอบเหรียญใกล้กับหูเหรียญเนื้อจะ ปลิ้นออกมาเป็นปีน พ.มีเส้นแกะพิมพ์พลาดตรงคำว่า “พระ” ด้านหลังเหรียญตัวนะ มีเส้นพิมพ์แตกเป็นขีด ตัวโมเป็น เส้นช้อนและมีใส้เฉพาะในพิมพ์ที่ “โม” มีไส้ ตัวโม เป็น เส้นซ้อนและมีไส้เฉพาะในพิมพ์ที่ “โม” มีไส้ ตัว “พุท” มี ขีดแกะพิมพ์พลาดทั้งหมดนี้เป็นจุดสังเกต เหรียญรุ่นแรกพิมพ์ โม มีไส้ของหลวงพ่อฉุยวัดคงคาราม เพชรบุรี

ในด้านพุทธคุณนั้นนับว่ามีมากทางเมตตามหานิยมและ แคล้วคลาดเป็นเยี่ยม ของปลอมนั้นมีแน่นอนและปลอม กันมานานแล้วจนกระทั่งปัจจุบันได้'พัฒนาฝีมือการปลอม ไปไกลมากแล้วเรียกว่า ปลอมด้วยคอมพิวเตอร์

บทความพระปิดตายอดนิยมแนะนำ:พระปิดตาหลวงปู่ทิม

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญทรงผนวช กองทัพภาคที่3 2013-11-14 20:56

ต่อไป: พระแหวกม่าน หลวงพ่อกวย 2013-11-16 21:17