คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญพระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา

2013-11-17 14:21

เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ
อ.เมือง จ.พะเยา


วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่เลขที่ 692 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา หากจะพูดให้หากันง่ายๆ ก็คือว่าอยู่ริมกว๊านพะเยาเลยที เดียว (คำว่า “กว๊าน” หมายถึง “บึงๆ กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบ น้ำจืดที่มีธรรมชาติงดงาม และใหญ่เป็นที่ 1 ในภาคเหนือของ ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีคู่บ้านคู่เมือง แต่ชาว เมืองพะเยาทั่วไปมักจะนิยมเรียกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” อัน เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าตนหลวง” ซึงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067 พระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ ที่สุดในล้านนา หน้าตักกว้าง 14 เมตรสูง 16 เมตรสร้างจากอิฐมอญ ผสมกับปูนขาว พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็น แต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปดู่ บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วยประชาชนจึงเชื่อว่าพระเจ้าตน หลวง คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ใครที่ได้มากราบสักการะแล้ว จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล อยู่ดีมีสุขตลอดไป

ส่วนพระเครื่องเหรียญพระเจ้าตนหลวงนี้ในตลาดพระเครื่องยังพอหาได้ ไม่ยากมากนัก และราคาค่าเช่าหายังไม่แพงมากมาย อยู่เพียงหลัก พ้นต้นๆ เท่านั้น แต่พุทธคุณเต็มเปี่ยม อีกทั้งเหรียญนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเททองด้วย หากสังเกต ให้ดีด้านหลังเหรียญก็จะพบพระปรมาภิไธยย่อ “สธ” ใต้พระมงกุฎขัตติยราชนารีอีกด้วย

บทความพระกริ่งพระชัยวัฒน์แนะนำ:พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระแหวกม่าน หลวงพ่อกวย 2013-11-16 21:17

ต่อไป: เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน 2013-11-19 00:08