คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

2013-11-19 00:08

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปี ๒๔๖๕


1547-1.jpg

 

ขอบคุณภาพประกอบจากคุณ นาวา

จังหวัดกาญจนบุรีในอดีตมีพระเกจิอาจารย์ลือนามอยู่ หลายองค์ล้วนแล้วแด่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเป็นอันมากทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว หลวงปู่ดี วัดเหนือ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ หรือหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวนเป็นต้น พระเกจิอาจารย์เหล่านี้ เป็นผู้มีวิทยาอาคมแก่กล้าฝึกสมาธิจิตอันสูงส่ง และท่านเหล่านี้ ได้เป็นกำลัง'ใจให้กับผู้'คนในยามศึกสงครามมาแล้ว นอกจาก นั้นจังหวัดกาญจนบุรียังเป็นเมืองพระกรุที่สำคัญแต่มี ราคาแพงมากในปัจจุบัน คือ พระท่ากระดาน พระขุนแผนวัดเขาชนไก, พระท่ากระดานหูช้าง วัดเทวสังฆาราม พระท่ากระดานน้อย วัดท่าเสาเป็นอาทิจึงนับไต้ว่าเป็นเมืองกำเนิดพระเครื่องที่สำคัญเมืองหนึ่งของไทย
หลวงพ่อม่วง หรือพระครูสิงดิคุณธาดา ท่านเป็นชาวเมืองกาญจนบุรีโดยกำเนิด มีคาถาอาคมอันแก่กล้ามีลูกศิษย์ลูกหา มากมาย แม้แต่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งที่เสด็จไปทุกภาคของสยามประเทศเพื่อ ศึกษาหาความรู้ทางด้านคาถาอาคมกับพระอาจารย์ผู้เรืองเวทก็ ยังเคยเสด็จมาที่วัดบ้านทวนถวายตัวลงเป็นศิษย์ศึกษาวิทยา อาคมกับหลวงพ่อม่วงอยู่หลายเพลา
พระครูสิงดิคุณธาดา หรือหลวงพ่อม่วง ท่านเกิดเมื่อวัน อังคาร ขึ้น ๓ คา เดือน ๓ ปี พ.ศ. ๒1๓๗๘ เป็นบุตรของนาย มั่นและนางใบ ประกอบอาชีพทำนาเมื่อเจริญวัยขนบิดามารดา นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือไทยและหนังสือขอม กับพระ อาจารย์ศรี แห่งวัดบ้านทวน จนมีความรู้แตกฉานดีแล้วจึงได้ ขอบรรพชาเป็นสามเณรอยู่กับพระอาจารย์ศรี ที่วัดบ้านทวน แห่งนั้น จนมีอายุครบบวชในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ บิดามารดาจึง จัดการอุปสมบทให้โดยมีพระอธิการศรีเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ รับฉายาว่า จนทสโร เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่ปฏิบัติอุปัชฌาย์ วัตรและอาจาริยวัตรตลอดมา ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับ พระอาจารย์หลายองค์ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย ฉันอาหารมือเดียว อีกทังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากตำราโบราณกับพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ช้าง แห่งวัดบ้านทวน จนมีความรู้ความสามารถเป็นที่กล่าวขานของคนโดยทั่วไป

หลวงพ่อม่วงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัคบ้านทวน ท่านเป็นผู้เอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอันมาก เคร่งครัดต่องานที่ได้รับมอบหมายมาจนเป็นที่ยกย่องของพระสงฆ์ ชื่อเสียงเกียรติคุณนี้เองได้รู้ถึงพระกรรณของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม

พระยาชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อครั้งเสด็จออกตรวจมณฑลจึงได้แวะเสด็จมาพักที่วัดบ้านทวนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จมาถึง พระอธิการม่วงได้ จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับเสด็จจัดการปลูกปรำพลับพลารับเสด็จสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเสด็จมาถึงได้พบแล้วถึงกับตรัสชมไว้ในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕ พ.ศ. ๒๔๖๐ ความ ว่า “เสด็จถึงวัดบ้านทวนแขวงบ้านทวนเวลาบ่าย ๔ โมงเย็นมี เจ้าอธิการม่วงเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์มีอายุ ๘๐ ปี แต่ ยังมีรูปร่างแข็งแรง มีรูปสมบัติเป็นสง่า มีกิริยามารยาท เรียบร้อยสมเป็นพระผู้ใหญ่ เมื่อเสด็จถึงเมืองกาญจนบุรี ยัง เดินทางไปรับเสด็จถึง ๖๐๐ เส้นไม่วางตนเป็นคนชราและอยู่ เฉยเสียยังทูลรายงานได้คล่องแคล่วตรัสว่า ทรงเสียดายทีพึงมา ทรงรู้จักท่านเมื่อยามแก่ไม่เช่นนั้นจักได้ท่านเป็นกำลัง พระพุทธศาสนารูปหนึ่ง”

ต่อมาหลวงพ่อม่วงได้รับสมณศักดิ์“พระครูสิงคิคุณธาดา" ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงและเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๗๑ สิริอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๒

เหรียญหลวงพ่อม่วงเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นที่ ๒ ออกใน งานพระราชทางเพลิงศพของท่านเรียกกันว่าเหรียญรุ่นแรกออก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ลักษณะของเหรียญรุ่น ๒ นี้เป็นเหรียญหู เชื่อม รูปไข่ มีรูปหลวงพ่อม่วงครึ่งองค์ มีอักษรขอมตามขอบ เหรียญว่า อะ สังวิสุ โล ปุสะ ภุ ภะ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ภายในโบว์ด้านล่างเขียนภาษาไทยว่า “พระครูสังคิคุณธาดา” ด้าน หลังเขียน ไว้ว่า “ที่ระลึกอุปัชฌาย์วัดบ้านทวน อิโสปิโส โมอะ นะญือ”
จุดสังเกตตำหนิเหรียญแท้หลวงพ่อม่วงนี้ให้ลูจากอักษร ขอมตัว “ชุ” ไสัขีดภายในจะลอยไม่ขีดทั้งสองด้าน มีขีด ๒ ขีด ตรงชายโบว์ ตัว “ธา’’ ปลายสระอาชนกัน และปลายหางสระ “อา” ของคำว่า “ดา” ปลายหางชนกัน ระหว่างขอบของโบว์ จะมีเสันไรบาง ๆ วิ่งไปตามขอบ ด้านหลังเหรียญอักษรขอมตัว “ปี" ไส้ภายในจะลอยตัว “โม” เส้นลอยเหมือนตัว “ปี” คำว่า “ที่” สระ “อี” แกะปลายขาดไม่ติดกัน

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวนนี้เป็นเหรียญเก่าก็จริง แต่ราคายังไม่แพงเท่าใด ราคาจะอยู่ในหลักพันต้น ๆ แต่ใน ด้านพุทธคุณแล้วสมกับเป็นเหรียญเก่าเดนมากทางเมตตามหา นิยมและแคล้วคลาด

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญพระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา 2013-11-17 14:21

ต่อไป: พระกริ่งสุจิตโต ปี 2487 2013-11-20 12:47