คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งสุจิตโต ปี 2487

2013-11-20 12:47

พระกริ่งสุจิตโต วัดบวรนิเวศ ปี 2487


 

“พระกริ่งสุจิตโต” หรือที่เรียกกันว่า ‘‘พระกริ่งบัวรอบ” ประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 เนื่องด้วยเป็น ปีที่ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์” ทรง เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุยุคล ทรงมีพระราชศรัทธาพระจรยาวัตรและปฏิปทาในสมเด็จฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จึงได้ทรงประกอบพิธีหล่อพระกริ่งถวาย ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ โดยมีสมเด็จฯ กรมหลวงฯ ทรงเป็นองศ์ประธานในพิธีเททอง
พระกริ่งสุจิตโตมีส่วนผสมของพระบูชาเก่าที่ชำรุด ด้านหลัง แผ่นยันต์ รวมถึงโลหะแร่ธาตุมงคลต่าง ๆ มากมาย ทำให้ กระแสเนื้อพระจะออกเหลืองอมเขียวและผิวสีนํ้าตาลอมดำ ส่วนบริเวณใต้ฐาน เจาะคว้านเป็นวงกว้าง บรรจุเม็ดกริ่งแล้วปิดทับด้วยแผ่นทองแดง ลักษณะของใต้ ฐานจึงเว้าลงเป็นแอ่งกระทะ
สำหรับจำนวนการสร้างพระเครื่องแบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ประมาณ 300 องศ์ และ พิมพ์เล็กประมาณ 100 องศ์ พระกริ่งรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ “ฐานบัวเล็บ ช้าง” จะสลับไปมาคือถ้ากลีบบัวด้านบนใหญ่ กลีบบัวคู่ล่างจะเล็ก โดยกลีบบัวจะ มีรอบฐานทั้งด้านหน้าและหลัง จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่า “พระกริ่งบัวรอบ” เป็นพระกริ่งที่ทรงคุณค่าครบถ้วน “พุทธศิลป์-มวลสาร-พุทธคุณ”

บทความพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์แนะนำ:พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน 2013-11-19 00:08

ต่อไป: เหรียญสรงน้ำ หลวงพ่อพรหม 2013-11-22 20:50