คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญพระธาตุพนม ปี 2482

2013-11-23 21:34

เหรียญพระธาตุพนม ปี พ.ศ.2482


เหรียญพระธาตุพนม


นครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน ติดชายแดนไทย-ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกันเขตแดน นครพนมอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 735 กิโลเมตร จังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุพนมเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของ พระพุทธศาสนา เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ประดิษฐาน ณ.วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและลาว เป็นสถานที่บรรจุ “พระอุรังคธาตุ” (กระดูกส่วนหน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรูปทรงสีเหลี่ยมประดับตกแต่งด้วยศิลปะลวดลาย อันวิจิตรประณีตทั้งองค์ มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร ตำนานกล่าวว่าพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระมหากัสสปะ เป็นผู้อัญเชิญมากจากชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) มาประดิษฐาน ไว้ในองค์พระธาตุ จังหวัดนครพนมได้จัดให้มีประเพณีนมัสการองค์พระ ธาตุพนมทุกปี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา โดยจัดให้มีขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 3 ไปจนถึง วนแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
สำหรับเหรียญนี้สร้างในปี 2482 สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกโนงานนมัสการ องค์พระธาตุพนมประจำปีนั้น เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้ถูกปลุกเสกโดย พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลรายธานี ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้มีคุณวิเศษเป็นที่นับถือของคนไทยทางภาคอีสาน และฝั่งประเทศลาวเป็น อย่างมาก เป็นพระสงฆ์ที่ประกอบไปด้วยบุญบารมีสูงถึงขนาดที่พระอาจารย์มั่น แนะนำขาวจังหวัดนครพนมให้ไปนิมนต์มาเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุพนม เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้บางเหรียญจึงมีการบรรจุเส้นเกศา ของพระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือหลวงปูรอดเอาไว้ โดยการอุดครั่งปิดทับเอา ไว้อีกทีหนึ่ง ซึ่งหากเป็นเหรียญที่บรรจุเส้นเกศาเอาไว้นี้จะมีราคาแพงเป็นหมื่น
นอกจากวัตถุมงคลพระเครื่องเหรียญพระธาตุพนมดังที่กล่าวมานี้ แม้แต่เหรียญพระธาตุพนมที่สร้างขึ้นโนยุคหลังๆ แม้วงการจะไม่นิยมกันมากเหมือนเหรียญ ยุคแรกแต่ก็เป็นเหรียญดีที่น่าใช้เหมือนกัน เพราะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วเป็นอย่างดี

บทความพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมแนะนำ:หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญสรงน้ำ หลวงพ่อพรหม 2013-11-22 20:50

ต่อไป: พระหูยาน กรุเก่าลพบุรี 2013-11-23 21:57