คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งมงคลจักรวาล วัดเขาอ้อ

2013-11-26 20:52

พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ
วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดสร้างโดย วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุงตักศิลาแดนใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นสำนักที่ถ่ายทอดสายวิชาเขาอ้อที่จัดแบ่ง สายวิชาสำหรับการถ่ายทอดที่แตกต่างกันของบรรพชิต คือ ผู้ถือบวชออกจากเรือนจะมี สายวิชาที่จำเพาะเจาะจงลงไป และ สายวิชาสำหรับฆราวาสที่จะศึกษาเรียนก็จะเป็น อีกแขนงหนึ่ง แต่มักจะประกอบพิธีร่วมกัน มีการสืบทอดสายวิชากันมาอย่างยาวนาน และ ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี


พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นที่ถํ้าฉัตร ทันต์บรรพต โดยมี ขุนพันธรักษ์ราชเดชฆราวาสจอมขมังเวท เป็นเจ้าพิธี ร่วมกับ พระ เกจิคณาจารย์ ลายเขาอ้อ นั่งปรกอธิษฐานจิตตภาวนากันอย่างเต็มพิกัด ซึงในปีวัตชุ มงคลต่างๆของจตุคามรามเทพยังไม่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดแต่ก็มีการเล่นหาเก็บสะสมกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจาก ท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่อง ในสายเขาอ้อ ด้วย พระพุทธคุณเข็มขลังหนักไปทางอยู่ยงคงกระพันเป็นที่สุด แต่เมื่อสร้างเป็นพระบูชาที่อยู่ ในรูปแบบของ พระกริ่ง ที่ยากยิ่งที่จะสร้างขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง อานุภาพ จึงเน้นที่ปกปักษ์ รักษาคุ้มครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่สักการบูชากราบไหว้

พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ที่นำเสนอมีขนาดหน้าตักกว้าง ๗ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่มาก ประมาณ ๕๐๐ องค์ ก่อนที่วัตลุมงคลต่างๆ ของ จตุคาม ราม เทพ ได้รับความนิยมอย่างแรงนั้น ราคาแลกเปลี่ยนทะลุแสนสิ แลนห้า ผู้มีจิตศรัทธาใน องค์พ่อจตุคามรามเทพ แย่งกันบูชา แต่พอกระแสความนิยมตกลงมาราคาแลกเปลี่ยน เหลืออยู่ที่ ลี่หมื่นบาท ห้าหมื่นบาท ยังออกตัวไปอยู่บ้างด้วยเป็นพระบูชาสายใต้ซึ่งปกติ โดยทั่วไปจะไม่ค่อยนิยมในการจัดสร้างขึ้นกันเท่าไรนัก ที่สำคัญ คือ การสร้างพระบูชา ในแต่ละครั้งนั้น ต้องถูกต้องตามหลักวิชา สูตรวิธีการสร้าง การจัดหาเนื้อโลหะส่วนผสม ในการหล่อหลอมเททอง ฤกษ์งามยามมงคล สิ่งประกอบในการพุทธาภิเษกฉัตรธงราช วัตร ผูกโยงสายสิญจน์ การควั่นพระอักขระ เลข ยันต์ ติดลงบนสายสิญจน์ เทียนในการ ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ต้องถูกต้องทกอย่าง รูปแบบการอาราธนานิมนต์พระเกจิ คณาจารย์ นั่งปรกปลุกเสก แบบไหน จะเป็นแบบจตุรทิศ อัฏฐทิศ พระเจ้าห้าพระองค์ พระอรหันต์แปดทิศพระเจ้าสิบหกพระองค์ทุกอย่างเป็นเรื่องละเอียดที่ถูกกำหนดไว้เป็น9 แบบแผน ตามคตินิยมทางความเชื่อเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ อิทธิริทธิกุพพนา

ขุนพันธรักษ์ราชเดช ศิษย์ฆราวาสลายเขาอ้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั้ง ประเทศ เป็นเจ้าพิธีประกอบการมงคลพุทธาภิเษกในครั้งนี้ ย่อมแสดงว่า วัตลุมงคลที่ จัดสร้างย่อมไม่ธรรมดาในพุทธามหาเวทเดชพระคาถาอาคมที่บรรจุไว้ครบถ้วนตาม สูตรโบราณ พระกริ่งมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ จึงแอบแฝงซ่อนเร้นนัยความหมาย ที่สำคัญไว้ในองค์พระ รวมถึงประวัติการสร้างที่กลายเป็นตำนาน และ ไม่อาจที่จะสร้าง ขึ้นใหม่ได้อีกแล้ว

บทความพระผงว่านยอดนิยม:พระผงรุ่นสรงน้ำ

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง 2013-11-26 10:31

ต่อไป: พระเครื่องแดนใต้ พระกสิณ 2013-11-28 09:32