คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกรุ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระเครื่องแดนใต้ พระกสิณ

2013-11-28 09:32

หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม(วัดใหม่)
อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์มีพระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าทางวิทยาคมเป็นจำนวน มาก เช่นหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส พ่อท่านเพขร วัดวชิรประดิษฐ์ พ่อท่านนุ้ย วัดม่วง หลวงพ่อแดง วัดแหลมวอ ฯลฯ แต่ เมื่อเอ่ยถึงพระเกจิอาจารย์ของสุราษฎร์ธานีแล้วหลวงพ่อพัฒน์ นารโท วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) ก็เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ มีคนรู้จักกันมากที่สุดเข่นกัน

หลวงพ่อพัฒน์ เกิดเมื่อวันพุธ เดือน 6 ปีกุน ตรงกับปี พ.ศ. 2405 บวชเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ.2430 ขณะนั้นมีอายุ 25 ปี ณ พระอุโบสถวัดโยค โดยมี พระครูธรรมรังษี วัดพระโยค เป็นพระอุปัชฌาย์ พ่อท่านกล่อม วัดโพธาวาส เป็นพระกรรมวาจารย์ หลวงพ่อขำ วัดบางใบไม้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อบวชแล้วก็เรียนวิขากับอาจารย์จนมีความรู้ความชำนาญ ซึ่ง อาจารย์ที่หลวงพ่อพัฒน์ไปเรียนด้วยคือ พระอาจารย์สุข ซึ่งเป็น พระธุดงค์ที่มาปักกลดที่ปาข้าวัดพระโยค เมื่อเรียนวิขาจนมีความ รู้ความชำนาญดีแล้วท่านก็เดินธุดงค์เพื่อหาความสงบวิเวกในการ บำเพ็ญภาวนา ท่านยังสำเร็จวิขากสิณอันเป็นสมถะกรรมฐาน หมวดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิ์และมีญาณสมาบัติแรงกล้าที่ สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆ
ในด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัฒน์ ท่านได้สร้างเอาไว้ หลายชนิด อย่างเครื่องรางก็มีตะกรุด ลูกอม ผ้ายันต์ แต่ที่ นิยมกันมากที่สุดคือ พระกสิณ ซึ่งมีทั้งเนื้อดิน เนื้อผง เหรียญ เนื้อเงิน และเหรียญเนื้อทองฝาบาตร โนการสร้างพระกสิณของ หลวงพ่อพัฒน์ก็มีมูลเหตุมาจากตอนที่ท่านเดินธุดงค์โปตามปาเขา อันสงบวิเวกทางภาคโต ครั้งหนึ่งท่านได้นึ่งสมาธิภาวนาโดยการ เจริญกสิณในป่าข้าแห่งหนึ่ง ก็เกิดนิมิตเห็นอักขระขอมขุดหนึ่ง ลอยอยู่กลางอากาศขัดเจน ท่านได้จดจำเอาไว้อย่างแม่นยำทุกตัว แล้วจึงนำมาใช้ในการปลุกเสกพระกสิณ
พระกสิณของหลวงพ่อพัฒน์ จัดว่าเป็นพระเครื่องประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแท้จริง เปรียญเสมือนกับพระหลวงพ่อทวดที่เป็นพระเครื่องประจำจังหวัดปัตตานี แม้ว่าพระกสิณ ของหลวงพ่อพัฒน์จะไม่เป็นพระเครื่องทีมีราคาแพงแต่น่าหาเก็บ สะสมไว้

บทความพระกรุยอดนิยม:พระศรีวิชัยเม็ดกระดุม

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกริ่งมงคลจักรวาล วัดเขาอ้อ 2013-11-26 20:52

ต่อไป: พระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิม 2013-12-01 16:12