คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เครื่องรางของขลัง > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิม

2013-12-01 16:12

พระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพ นครสวรรค์


หลวงพ่อเดิม

หลวงพ่อเดิม หรือพระครูนิวาสธรรมขันธ์ แห่งวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2403 บิดาชื่อ เนียม มารดา ชื่อ ภู่ เมื่อเยาว์วัยก่อนการอุปสมบทนั้นท่านไม่ได้เล่าเรียนอะไรเป็นชิ้นเป็น อันคงใช้ชีวิตอย่างชาวไร่ซาวนา เมื่ออายุ 20 ปีก็ได้บรรพชาอุปสมบทในวัน ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2423 ที่วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่ออยู่ ในสมณเพศท่านก็ได้รับการศึกษาในวิชาสาขาต่างๆ จากหลายผู้รู้หลาย อาจารย์ ทั้งฆราวาสและพระภิกษุ เช่น หลวงตาชมเจ้าอาวาสวัดหนอง โพในสมัยนั้น นายพัน ชุพันธ์ (เป็นฆราวาส) หลวงพ่อมีวัดบ้านมน หลวง พ่อนุ่มวัดเขาทอง อาจารย์แย้ม (เป็นฆราวาส) หลวงพ่อเทศ วัดสระหวาน หลวงพ่อเงินวัดพระปรางค์เหลือง หลวงพ่อขำวัดเขาแก้ว ดังได้กล่าวแล้ว หลวงพ่อท่านจึงได้ชื่อว่า “พระอาจารย์ขลัง” จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุก คุ้งนํ้าในสมัยก่อน
ต่อมาในวันที' 30 ธันวาคม พ.ศ.2457 ท่านก็ได้รับสมณศักดิ์เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็น “พระครูนิวาสธรรม ขันธ์” โดยมีบันทึกว่า “ให้เจ้าอธิการเดิม วัดหนองโพ เป็นพระครู นิวาสธรรมขันธ์” หลวงพ่อเดิมท่านอายุยืนยาวถึง 92 ปี 71 พรรษา จึงถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม พ.ศ.2494 คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าในวันที่ท่านมรณภาพนั้นสระนํ้าของวัดมีนํ้าอยู่น้อยมาก ท่านมีความห่วงใยและได้พูดว่า “นํ้าในสระมีพอกินกันหรือ” ศิษย์ ผู้พยาบาลอยู่ก็ตอบว่า “ถ้าฝนไม่ตกภายใน 6-7 วันนี้น่ากลัวจะถึงอัตคัดนา" หลวงพ่อก็นิ่งสงบ ไม่พูดไม่ถามอะไรอีก หลังจากวันนั้นไม่นาน กลุ่มเมฆก็ตั้งเค้ามาและฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่จนนํ้าไหลลงสระราวครึ่งค่อนสระ พอฝนตกขาดเม็ดหลวงพ่อท่านก็มรณภาพ
หลวงพ่อเดิมพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าของเมืองนครสวรรค์ได้สร้าง พระปิดตาเนื้องาเอาไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์พระลอยองค์ยกพระหัตถ์ (มือ) ขึ้นปิดพระพักตร์ (ใบหน้า) เศียรโล้น ของแท้สีของงาจะต้องเก่าได้ ยุค มีพุทธคุณดีเด่นทางด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาดปลอดภัย ในปัจจุบันก็ยังพอพบเห็นอยู่บ้างตามตลาดพระเครื่องทั่วไป แต่เวลาเช่า หาต้องพิจารณาดูดีๆ เนื่องจากมีของปลอมทำจากงาเหมือนกันแต่มาทำให้ เก่า ดังนั้นจึงต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้ อาจจะจ่ายแพงขึ้นอีกนิดแต่เพื่อความ สบายใจก็น่าสนใจอยู่มิใช่น้อย

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระเครื่องแดนใต้ พระกสิณ 2013-11-28 09:32

ต่อไป: พระปิดตา เมืองหน้าด่านในการรบ 2013-12-01 16:24