คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระปิดตา > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระปิดตา เมืองหน้าด่านในการรบ

2013-12-01 16:24

พระปิดตา วัดท้ายย่าน ชัยนาท

ในสมัยโบราณเมืองสรรค์ หรือชัยนาทเป็นเมืองหน้าด่านในการรบ ทัพจับศึกเมื่อครั้งสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาภายหลังได้มีการ เปิดกรุที่สรรค์บุรี และพบพระลีลาเมืองสรรค์พระสรรค์นั่งไหล่ยก และพระ ปิดตาวัดท้ายย่านอยู่ในกรุเดียวกัน ดังนั้นเราจึงสันนิษฐานได้ว่าพระเครื่อง ที่พบทั้งหมดน่าจะสร้างในสมัยเดียวก้น

พระปิดตา

สำหร้บพิมพ์ทรงของพระปิดตาวัดท้ายย่านที่นิยมก้น อยู่ในหมู่เซืยนพระเครื่องก็มีอยู่ 3 พิมพ์ นั่นก็คือ
1.    พิมพ์ชีโบ องค์พระประทับนั่งสมาธิขัดเพชร ยกพระหัตถ์ทั้งสอง ปิดพระพักตร์ พระเศียร คล้ายสวมหมวกซีโบจึงเรียกขานพิมพ์ทรงนี้ตาม ลักษณะพระเศียรว่า “พิมพ์?โบ” ด้านหลังองค์พระปรากฏพระหัตถ์ อีกคู่หนึ่งลากลงมาล้วงลงมาในลักษณะปีดทวารบริเวณพระศอด้าน หลังปรากฏอักขระตัว “อุ”
2.    พิมพ์กบ เนื่องจากเมื่อเรามองจากด้านหลังจะพบรูปพรรณ สัณฐานขององค์พระมีลักษณะคล้ายกบ นั่นจึงเป็นจุดเด่นในการขานพิมพ์ ทรง แม้บางท่านจะพยายามเปลี่ยนชื่อเป็น พิมพ์เศียรโล้นแล้วก็ตาม แต่นก สะสมพระเครื่องยังคงนิยมเรียกกันว่า “พิมพ์กบ” อยู่นั่นเองส่วนด้านหน้าจะปรากฏองค์'พระประทับนังขัดสมาธิเพชร ยก พระหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักตร์ (ใบหน้า) ปรากฏพระหัตถ์อีกดู่หนึงยก ขึ้นปิดพระกรรณ (หู) ด้านหลังปรากฏพระหัตถ์ทังสองข้าง ล้วงลงปิดทวาร หนักและเบา
3. พิมพ์เขียด องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชร มีลักษณะคล้ายคลึง กันกับพิมพ์ชี'โบ แต่ส่วนของพระเศียรมียอดแหลมยาวกว่า และมีขนาดเล็ก กว่า และด้านหลังปรากฏอักขระขอม ตัว “อุ” เช่นเดียวกัน

พระปิดตาวัดท้ายย่านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อ โลหะ และถือได้ว่าเป็นพระปิดตาที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็น พิมพ์กบ พิมพ์เขียด พิมพ์ซีโบ และพิมพ์พิเศษก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระปิดตา อันเป็นสุดยอดปรารถนาซึ่งหายากสุดๆ ทุกพิมพ์ คนยุคเก่าเล่าขานว่าพระ ปิดตาท้ายย่านเด่นในทางคงกระพัน แคล้วคลาด และเมตตามหานิยม

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระปิดตางาแกะหลวงพ่อเดิม 2013-12-01 16:12

ต่อไป: พระกริ่งแดนอีสาน หลวงพ่อคูณ 2013-12-04 22:54