คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระเครื่องยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระบูชา พระพุทธชินราช

2013-12-08 20:33

พระบูชา พระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก


พระบูชาพระพุทธชินราช จัดสร้างโดย กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลกใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พลโทสำราญ แพทย์กุลแม่ทัพภาคที่ ๓ ในขณะนั้นได้รับสนองพระราชโองการรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกประกอบด้วยพระบูชา พระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก๕นิ้ว จำนวน ๕๐๐ องค์ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ องค์และพระเครื่องที่ระลึกประกอบ ด้วย พระรูปหล่อ พระพุทธชินราช เหรียญปั๊มรูปอาร์ม พิมพ์พระพุทธชินราช, พิมพ์ทรงผนวช, พิมพ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหลังเหรียญประดับพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และ พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ การประกอบหระราชพิธี เททองหล่อพระบูชา และ พระรูปหล่อ พระพุทธชิน ราช หน้าพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๑๖.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพระราชพิธี สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณฺณสิริ) องค์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนทสิริ) เป็นองค์ดับเทียนชัย พระเกจิคณาจารย์ นั่งปรกพุทธาภิเษก จำนวน ๕ องค์
วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๑๖.๔๙ น. ประกอบพิธีเป็นวาระที่ สอง ณ หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ลมเด็จ พระสังฆราช (วาสน์วาสโนเถระ) องค์ประธานจุดเทียนชัย พระเกจิคณาจารย์นั่งปรกพุทธ าภิเษก จำนวน ๕๕ องค์อาทิ หลวงปูโต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ วัดประดู่ฉิมพลี พระครูลุตาธิการี (ทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง หลวงพ่อแพ เขมํกโร วัดพิกุลทอง พระครูญาณวิจักษ์(ผ่อง จินดา) วัดสามปลื้ม พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ พระครูสุนทรธรรมมงคล (เส็ง จนฺทรํสี) วัดบางนา เป็นต้น
วัตถุมงคล ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ ปัจจุบันได้รับความนิยมเล่นหาเก็บละลมกัน โดยวงกว้าง ท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่อง มีราคาแลกเปลี่ยนที่ยังไม่สูงค่ามากนัก พอที่ จะให้เล่นหาเก็บสะสมได้ในขณะนี้ อานุภาพ ต่างเชื่อมั่นในพระพุทธานุภาพในด้านความ แคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มครองปกป้องดีเยี่ยม โชคลาภค้าขายมีบ้างพอประมาณ

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และสวยงามที่ชุดชองโลก

พุทธศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้วมีความ สูง ๗ ศอก หล่อจากโลหะสำริดทองผสมลงรักปิดทองคำแท้ ประวัติการสร้างพระพุทธชิน ราช แปลกพิสดารมากเกี่ยวข้องกับเหล่าเทวดาที่แปลงร่างมาเป็น ตาปะขาว ลงมาช่วย สร้างจึงได้สำเร็จงดงามเป็นที่สุด และ พระพุทธชินราช เป็นต้นแบบนิยมในการสร้างพระประธานตามวัดต่างๆอีกด้วย

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระบูชา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก 2013-12-08 20:16

ต่อไป: พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 2013-12-10 12:30