คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์

2013-12-16 12:33

พระกริ่งชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์ กรุงเทพ


1.1.png

ในปัจจุบันนั้นมีการเสาะหาพระพุทธชินราชอินโดจีนค่อนข้างจะมาก และราคา ค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ สำหรับ ประวัติการจัดสร้างนั้นมีดังนี้... ในปี พ.ศ.2485 ประเทศไทยประสบปัญหาทาง ด้านการเมือง ซึ่งหลังจากปัญหาต่างๆ ได้ กลับคืนสูสภาวะปกติแล้ว จึงได้มีการก่อ ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาซื่อว่า “พุทธสมาคม แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมตัว ระหว่าง พุทธธรรมสมาคม กับ ยุวพุทธสา สนิกสมาคม ดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะทำ การหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นดังราย ละเอียดดังต่อไปนี้...
พระพุทธสินราชจำลองที่สร้างแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
พระบูชา จะสร้างโดยใช้วิธีหล่อเป็นพระขัดเงามีเรือนแก้วขนาดหน้าตัก ขนาดใหญ่เพื่อสำหรับจัดล่งไปประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วเมืองไทย หาก ประชาชนต้องการพระบุซานี้ลำหรับลักการะบุชาของตนเองก็ขอให้ แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งล่งเงินค่าสร้างองค์ละ 150 บาท ไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในพระบรมมหาราชวัง


1.2.png


พระเครื่อง มีการสร้างพระเครื่องขึ้นเป็น 2 วิธีคือ หล่อ และ ปั๊มพระ- เครื่องชนิดหล่อจะทำการหล่อด้วยโลหะและมีรูปลักษณะทำนองพระ ยอดธงด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราช มีขัมเรือนแก้ว และมีรูปดอกเลา บานประดูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุข้างใต้ฐานพระเครื่องชนิดนี้ ค่าสร้างองค์ละ 1 บาท ส่วนพระเครื่องชนิดปั๊มจะสร้างขึ้นโดยวิธีปั๊ม มีรูปลักษณะเป็นเหรียญคล้ายเสมา ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราช มีเรือนแก้ว ด้านหลังมีรูปดอกเลาบานประดูพระวิหาร,วัดพระแก้ว มหาธาตุพระเครื่องชนิดนี้ ค่าสร้างองค์ละ 50 สตางค์
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพร้อมด้วยพระ อาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณต่างๆทั่วราชอาณาจักรโดยพระชุดนี้ได้พิธีหล่อ และ ปลุกเสกในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ (ปี พ.ศ.2485) โดยม,ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จ พระสังฆราชแพ (ติสสเทวะ) เป็นองค์ประธาน และท่านเจ้าคุณศรีสัจจญาณ มุนี (สนรี้) เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากพิธีลงทองถูกต้องตามตำหรับการสร้าง พระกริ่ง-พระชัยของวัดสุทัศน์นี้แล้ว ยังมีแผ่นทองจากท่านพระคณาจารย์ ที่นิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเสกสมทบหล่อหลอมในครั้งนี้อีกด้วย จึงนับได้ว่าพิธี หล่อพระรูปจำลองพระพุทธชินราชเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ ในสมัยรัตนโกสินทร์
พิธีหนึ่งซึงเพียบพร้อมไปด้วยพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ส่วนกำหนดวันและสถานที,ทำการหล่อจะประกอบพิธีหล่อที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ ขึ้น 5 คำ เดือน 3 ตรงกับวันที า กุมภาพันธ์ พ.ศ.2485 ซึ่งเป็นวันระหว่างงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี
ในการนี้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการหล่อและออกแบบโดยตลอด และสำหรับเงินรายได้ทั้งสินเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้แบ่งส่วนเฉลี่ยออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ ก้นเพื่อนำไปให้...กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับบำรุงเสริมพระพุทธศาสนาและการกุศลสาธารณะต่างๆ ภายในจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดพิษณุโลกสำหรับบำรุงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และการกุศลสาธารณะต่างๆ ภายในจังหวัด
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สำหรับเป็นทุนในการดำเนินกิจการเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
“พระกริ่งพุทธชินราชอินโดจีน” เป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาภิเษก ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ พระอาจารย์อะไรก็ตามที่ว่ามีซื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นก็ ล้วนมาอธิษฐานจิตนั่งปรกกันหมดดังนั้นจึงเป็นพระกริ่งที่น่าหามาสะสมเป็น อย่างมากพุทธคุณดีเด่น มิหนำชาราคายังไม่แพงจนเกินเอื้อม ในปัจจุบัน ยังพอหาเช่าได้ไม่ยากนัก

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระรูปหล่อ หลวงพ่อเขียน 2013-12-16 08:38

ต่อไป: พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศน์ 2013-12-18 08:37