คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศน์

2013-12-18 08:37

พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศน์ กรุงเทพ


ดังได้กล่าวมาแล้วว่า “พระกริ่ง” เป็นพระเครื่องที่คนในวงการพระเครื่องเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ “พระกริ่ง” ยัง เชื่อกันอย่างสุดๆ ว่าสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ทุกโรค โดย เฉพาะโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบ ดังนั้นในยามใดที่เกิด อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะอธิษฐานจิตขออำนาจพุทธคุณในพระกริ่ง แล้วนำพระแช่น้ำจากนั้นก็เอามาดื่ม บ้างก็นำมาอาบเพื่อทำให้โรคภัยไข้เจ็บหาย ได้โดยอัศจรรย์
นายศุภกร จิรยิ่งเจริญ (ล้ง ซาจั๊บ) หรือ ล้ง ท่าพระจันทร์ ผู้ชำนาญ พระกริ่งสายวัดสุทัศนฯ และพระกริ่งทั่วไปบอกว่า...
พระกริ่งนํ้าท่วม เจ้าคุณศรีฯ (สนธิ้) พ.ศ.2485 นับเป็นพระกริ่งรุ่นแรก
ทีเจ้าคุณศรีฯ (สนธี์) เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างด้วยตัวเอง หลังจากที่ได้เรา
รู้วิธีการสร้างพระกริ่งจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) จนมีความ ความชำนาญเป็นที่ไว้พระทัยแล้ว ทั้งนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้จัดและการสร้าง พระกริ่งเนื้อด้วย
พระกริ่งน้ำท่วม
เททองในวันที 6 ตุลาคม พ.ศ.2485 ซึ่งมีด้วยกัน 3 เนื้อ คือ
1.    เนื้อเหลือง เททองฤกษ์เช้ามี 800 องค์ค่านิยมอยู่ในหลักแสนต้นๅ
2.    เนื้อแดง เททอง ฤกษ์บ่าย มีจำนวน 500 องค์ ค่านิยมอยู่ในหลัก 2 แสนกว่าขึ้นไป
3.    เนื้อดำเป็นเนื้อพิเศษ สร้างน้อยมากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการซื้อขาย

ส่วนที่มาของชื่อรุ่นนั้น เมื่อ พ.ศ.2485 กรุงเทพฯ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ถนนหนทางเจิ่งนองไปด้วยน้ำทีหลากมาจากทางภาคเหนือและนํ้าจากแม่นํ้า เจ้าพระยาที่เอ่อล้นขึ้นมาสมทบ นํ้าจึงท่วมกรุงเทพฯ และเมื่อมาประจวบ เหมาะกับการสร้างพระกริ่ง ดังนั้นนักเลงพระจึงขนานนามว่า “รุ่นนํ้าท่วม” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกริ่งชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์ 2013-12-16 12:33

ต่อไป: พระกริ่งตรีทศเทพ วัดตรีทศเทพ 2013-12-18 08:59