คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งตรีทศเทพ วัดตรีทศเทพ

2013-12-18 08:59

พระกริ่งวัดตรีทศเทพ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ


พระกริ่งวัดตรีทศเทพปี พ.ศ. 2491 มีประว้ติการจัดสร้างดังนี้... ในปี พ.ศ. 2491 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อครั้งยังดำรง “สมเด็จพระวรีญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” ทรงโปรดให้หล่อพระกริ่งขึ้นที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัด บวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่20พฤศจิกายนซึ่งครั้งนั้นทรงโปรดให้หล่อพระกริ่งขึ้น 2 แบบคือ “พระกริ่งแบบบาเก็ง” และ “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” ด้วย เนื้อทองผสม และโปรดให้จัดทำพิธีเททองขึ้น 2 ครั้งคือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 16.05 น. จากนั้นทิ้งระยะห่างกัน 28 วัน จึงโปรดทำพิธี เททองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2491 เวลา 10.27 น.
หลังจากทำการตกแต่งเสร็จแล้วจึงทรงบัญชาให้ประกอบพิธีสวดมนต์ บริกรรมพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยทรงจุดเทียนชัยเริ่มพิธีเมื่อเวลา 20.00 น. ครั้นเสร็จสิน พิธีกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนแบบโบราณแล้วได้ทรงโปรดให้นำเฉพาะ “พระ กริ่งพิมพ์พระประธาน” ออกมาให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปทำบุญเช่าบุชาทั้งที่ วัดบวรนิเวศวิหาร และที่วัดตรีทศเทพมหาวรวิหาร เพื่อให้งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดตรีทศเทพฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหารอุปถัมภ์อยู่สำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงกลายเป็นว่า “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” รุ่นนี้ของ “วัดบวรนิเวศวิหาร” กลายเป็น “พระกริ่งวัดตรีทศเทพฯ” ไปโดยปริยาย เนื่องจากนัก สะสมพระเครื่องวัตถุมงคลในยุคนั้น ไม่ทราบความเป็นมาในพิธีการสร้างจึงเรียกกัน ติดปากเป็น “พระกริ่งวัดตรีฯ” ไป
อีกทั้ง “วัดบวรนิเวศวิหาร” สร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งจะสร้างด้วย เจตนาบริสุทธิ์ไม'มีคำ1ว่า “พุทธพาณิชย์” ส่วนมากวัดบวรนิเวศวิหารจะสร้าง จำนวนไม่มากคือคาดกันว่าไม่น่าจะเกิน 3,000 องค์ และหากหมดแล้วก็หมด เลยไม่มีการสร้างเสริมหรือเพิ่มเติมใดๆ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระกริ่งที่มีจำนวน ไม่มากจนเกินการและยังพอมีหมุนเวียนให้นักสะสมกระเป้าเบาได้สะสมบ้าง
เพราะค่านิยมยังไม่สูงนักแต่หากข้อเขียนนี้ปรากฏแล้ว “ค่านิยม” อาจจะสูงขึ้นไปอีกก็เป็นได้

ผู้ที่ต้องการสะสมวัตถุมงคลดีที่แท้จริงอย่ามองข้าม “พระกริ่งวัดตรีฯ’’ ทีมชื่ออันถูกต้องก็คือ “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” เนื่องจากรูปแบบจำลอง จาก “พระประธาน” ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งก็คือ “พระพุทธชินสีห์” เฉกเซ่นเดียวก้นกับ “พระกริ่ง 7 รอบวัดบวรนิเวศวิหาร” ที่เวลา นี้ราคาวิ่งทะลุไล่หลังพระกริ่งไพรีพินาศปี 2495” ไปมากแล้ว อันที่จริง ข้อแตกต่างของพระกริ่งบัวรอบกับพระกริ่งวัดตรีฯ ก็เห็นจะมีเพียงแต่ “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” ที่พระหัตถ์จะมีหม้อนํ้ามนต์ ส่วน พระกริ่ง 7 รอบ
นั้นที่พระหัตถ์จะไม่มีหม้อนำมนต์เท่านั้นเอง

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศน์ 2013-12-18 08:37

ต่อไป: พระกรุวัดเงินคลองเตย เนื้อผง 2013-12-19 20:32