คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์

2013-12-20 09:53

พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์
เข้มขลังแห่งมหาพุทธาภิเษก

 

พระกริ่งนเรศวร

พระกริ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้คงต้องกล่าวถึง พระกริ่งนเรศวร วังจันทน์ พิธีมหาจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก พ.ศ.๒๕๑๕ ณ.วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดบางทราย จ.พิษณุโลก และดำเนินการจัดสร้างพระพุทธชินราชจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดที่ทุรกันดาร โดยรายได้สมบททุนมูลนิธิศูนย์การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พุทธสมาคม จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เคยจัดสร้างครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคในการจัดสร้างอาคารเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการสร้างโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เม.ย.พ.ศ.๒๕๑๔ ได้มอบหมายให้ช่างสวน จามรมาน เป็นผู้ออกแบบพุทธลักษณะของพระกริ่ง และดำเนินการสร้างตามตำรับโบราณทุกประการภายใต้การควบคุมดูแลจากทางพุทธสามคม จ.พิษณุโลกอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน และวันที่ ๑๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๑๔  คณะจัดสร้างพระกริ่ง ได้นำแผ่นเงิน แผ่นทอง เข้านมัสการ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศลงอักขระยันต์บนแผ่นเงิน แผ่นทอง จนครบ ๗ เสาร์ ๗ อังคาร โดยพระเกจิอาจารย์ ๑๐๙ รูป ร่วมในพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๑๕
แผ่นเงิน แผ่นทอง ที่พระเกจิอาจารย์ ๑๐๙ รูปลงอักขระยันต์นั้น ทางคณะกรรมการได้นำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงเจิมและประทานพรและได้นำไปถวายต่อพระเถระผู้ใหญ่เจิมอีกครั้งหนึ่ง กระทั่งวันที่ ๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงได้ดำเนินการจัดพิธีหล่อ ณ มณฑลพิธีสร้างภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ (อดีตที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โดยมีหมายกำหนดการสร้างดังนี้ เวลา ๐๘.๑๙ น. บวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๐.๑๙ น. นายกสมาคมฯจุดธูปเทียนบูชาครู ๑๒.๐๐ น. พระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก จุดเทียนชัยพระคณาจารย์ ๙ รูป นั่งบริกรรมปลุกเสกแผ่นเงิน แผ่นทอง และโลหะ ๙ อย่างที่ใช้ผสมในการหล่อพระกริ่งตามโบราณ ได้แก่ ทองคำ หนัก ๙ บาท เงิน หนัก ๘ บาท ทองแดง หนัก ๗ บาท สังกะสีหนัก ๖ บาท ปรอท หนัก ๕ บาท บริสุทธิ์ หนัก ๔ บาท เหล็กละลายตัว หนัก ๓ บาท จ้าวนำเงิน หนัก ๒ บาท ชิน หนัก ๑ บาท รวม ๔๕ บาท เมื่อนำมาผสมหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เป็นเนื้อนวโลหะ และได้เข้าพิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกรุวัดเงินคลองเตย เนื้อผง 2013-12-19 20:32

ต่อไป: พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด 2013-12-20 20:47