คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระปิดตา > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระปิดตาหลวงปู่นาค นครปฐม

2013-12-22 10:26

พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ นครปฐม

‘‘พระครูปัจฉิมทิศบริหาร” หรือ “หลวงปูนาค โชติโก” ถือ กำเนิดในปี พ.ศ. 2358 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย รัชกาลที่ 2 อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี ณ พ้ทธสีมา วัดพระ ปฐมเจดีย์ ตรงกับปี พ.ศ. 2379 พระอุปัชฌาจารย์ไม่ปรากฏนาม ทราบแต่พระกรรมวาจาจารย์ นั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระปฐมเจติยา นุรักษ์ (หลวงปู่กลํ่า) เจ้าอาวาสวัดพระปุฐมเจดีย์ เจ้าคณะจังหวัด นครปฐม ได้รบฉายา “โชติโก”

เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วจำพรรษาอยู่วัดพระปฐมเจดีย์ กับหลวงปู่กลํ่าซึ่งเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ต่อมาหลวงปู่นาคก็ได้ ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ แต่งตั้งพระเถระ 4 รูปเพื่อ ทำหน้าที่รักษาองค์พระปฐมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ อันได้แก่

1. พระครูปริมานุรักษ์ (นวม พรหมโชติ) วัดสรรเพชร รักษาด้าน ทิศตะวันออก
2.    พระครูทักษิณานุกิจ (แจ้ง ธมมสโร) วัดสืลายูล รักษาด้านทิศใต้
3.    พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (นาค โชติโก) วัดห้วยจระเข้ รักษาด้าน ทิศตะวันตก
4.    พระครูอุตตรการบดี (ทา) วัดพะเนียงแตก รักษาด้านทิศเหนือ
ท่านเป็นผู้สร้างวัดห้วยจระเข้นี้ให้เป็นวัดบริวารขององค์พระปฐม เจดีย์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 4 นอกจากหลวงปู่นาคจะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ “พระครูปัจฉิม ทิศบริหาร” ทำหน้าที่รักษาองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศตะวันตกแล้ว ท่าน ยังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี ถ้าเปรียบเทียบกับในสมัย นี้ก็มีตำแหน่งเทียบเท่ากับรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนั่นเอง

พระปิดตาเนื้อเมฆพัตรของหลวงปู่นาคนั้นได้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2432 อันเป็นปีเดียวกับที่หลวงปู่นาคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ นั่นเอง หลวงปู่นาคท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การสร้างเนื้อเมฆพัตรมาก การผสมเนื้อแร่ต่างๆ การปันพิมพ์ และการเท หล่อองค์พระปิดตาท่านก็จะกระทำขึ้นด้วยตัวท่านเอง องค์พระปิดตาที่ท่าน หล่อหลอมออกมาจะมีความสวยงาม ไม่เป็นฟองอากาศ ไม่มีรอยตะเข็บ เนื้อพระเป็นสีดำอมเขียว สีดำเงาคล้ายปีกแมลงทับ เนื้อพระผวตงเรียบ
ว่าก้นว่า หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ กับ “หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว” นั้นเป็นสหธรรมิกสนิทสนมกันแม้ว่าหลวงปู่นาคจะ มีอายุมากกว่าหลวงปู่บุญถึง 35 ปี นอกจากนี้พระเกจิเรืองวิทยาคมทั้ง สองรูปก็มีการแลกเปลี่ยนวิชาซึ่งกันและกันด้วย ในการสร้างพระปิดตาของ หลวงปู่นาคท่านสร้างหลายครั้งด้วยกัน สร้างไปเรื่อยๆ ตามแต่จะมีโอกาส
พระปิดตาของหลวงปู่นาคมีทั้งหมด 5 พิมพ์ แต่พิมพ์ที่ได้รับความ นิยมมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ท้องแฟบ พิมพ์ท้องปอง และพิมพ์หูกระต่าย อนึ่งเอกลักษณ์ของพระปิดตาห้วยจระเข้นอกจากจะดูพิมพ์เป็นหลักแล้ว พระปิดตา
หลวงปู่นาคนั้นจะต้องมีการลงเหล็กจารทุกๆ องค์อีกด้วย ใน การลงเหล็กจารนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่นาคท่านนำเอาพระปิดตาทีสร้าง เสร็จแล้วไปลงเหล็กจารที่ท่านํ้าข้างๆ วัด โดยท่านจะนำลงไปจารอักขระใต้ นำ เมือจารเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้พระปิดตาลอยขึ้นมาเหนือนำเองโดยมี ลูกศิษย์ที่อยู่บนฝังคอย'ข้อนเก็บเอาไว้ให้

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระซุ้มปรางค์ กรุวัดปืน 2013-12-21 08:10

ต่อไป: เหรียญปั๊มพระพุทธไตรรัตนนายก 2013-12-23 08:29