คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญปั๊มพระพุทธไตรรัตนนายก

2013-12-23 08:29

เหรียญปั๊มพระพุทธไตรรัตนนายก พ.ศ.๒๔๖๐
วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เหรียญปั๊มที่จำลองพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งของเมืองไทยองค์หนึ่ง เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่คนจีนซึ่งนับถือเรียกกันว่า ซำปอฮุดกง และเรียกกันอย่างสามัญว่า หลวงพ่อโต

มีความเป็นมาดังปรากฏในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ว่า “จุลศักราช ๖๘๖ (พ.ศ.๑๕๖๗) แรกสถาปนาพระพุทธเจ้า เจ้าพะแนงเชิง ศักราช ๗๒๑ ขาลศก (พ.ศ.๑๘๙๓) วันศุกร์ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ เพลารุ่งแล้ว ๓ นาฬิกา ๙ บาท แรกสถาปนาพระนครกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานใหม่เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๙๗ พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยอู่ทอง หน้าตักกว้าง ๗ วา ๑๐ นิ้ว สูงคลอดพระรัศมี ๙ วา ๒ ศอก ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวสำหรับเหรีญปั๊มพระพุทธไตรรัตนนายก เป็นเหรียญพระเครื่องยุคเก่า ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นครั้งแรก เป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว เนื้อทองแดง มีทั้งแบบรมดำ และกะไหล่เงิน กะไหล่ทอง
ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธไตรรัตนนายก ประทับทั่งปางมารวิชัย บนอาสนะยกเป็นฐานชุกชี ด้านซ้าย-ขวา ขนาบด้วยพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ยืนพนมมือหันข้าง
ขอบเหรียญยกเป็นเส้นนูน และมีขอบเส้นลวดเล็กวิ่งขนาบข้างไปโดยรอบเหรียญ มุมบนมีอักษรว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
ด้านหลัง พื้นเหรียญเรียบ ปรากฏยันต์บรรจุอักขระขอม ๔ ตัว ว่า “อิ สวา สุ อิ” อันเป็นอักขระย่อหัวใจพระรัตนตรัย ล่างยันต์มีอักษรจีน ๔ ตัว อ่านได้ว่า “ซำปอฮุดกง” ด้านบนสุดของเหรียญเป็นอักษรโค้งรอบยันต์ว่า “วัดพนัญเชิงกรุงเก่า”

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้มีการสร้างเหรียญปั๊มพระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับในปี พ.ศ.๒๔๖๐ หากมีข้อแปลกแยกแตกต่างกันตรงเศียรพระอัครสาวก เหรียญรุ่นแรกมีลักษณะเล็ก จึงเรียกพิมพ์เศียรเล็ก ส่วนในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ลักษณะเศียรพระอัครสาวกใหญ่ เรียกพิมพ์เศียรใหญ่

บทความพระกรุยอดนิยมแนะนำ:พระสุพรรณหลังผาล

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระปิดตาหลวงปู่นาค นครปฐม 2013-12-22 10:26

ต่อไป: พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว 2013-12-23 20:43