คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญครองราชย์ ครบ 25 ปี

2013-12-30 20:35

เหรียญที่ระลึก ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติผ่านฟ้าครองพิภพแผ่นดินสยาม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในการประกอบพิธีราชาภิเษกเถลิงถวัลย์ ได้ทรงพระดำรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” ซึ่งในกาลต่อมาพระราชกรณียกิจที่บำเพ็ญไว้เป็นประโยชน์ยิ่งจริงสมดังพระราชดำรัสทุกประการโครงการในพระราชดำริหลายสิบโครงการที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ต่างสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ มีความเจริญก้าวหน้ากินดีอยู่ดีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้น
ลักษณะเหรียญที่ระลึก ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี เป็นเหรียญกลมแบบ เหรียญกษาปณ์ หรือเหรียญที่ใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในประเทศ แต่จัดสร้างให้เป็นเหรียญที่ระลึกในการเก็บสะสม โดยที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐.๕๐ มิลลิเมตรหรือ ประมาณเหรียญบาทเล็กที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ ขอบเหรียญเป็นแบบขอบสตางค์ หรือ ขอบฟันเฟือง จัดสร้างจากเนื้อเงิน ๘๐%ผสมทองแดง ๒๐ %
ด้านหน้า เป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องขวา ปรากฏอักษรภาษาไทยล้อโค้งโดยรอบขอบเหรียญ อ่านได้ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ และ “ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี”
ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” เปล่งรัศมีโดยรอบประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร เบื้องบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย ๙ มิ.ย. ๒๕๑๔” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาเหรียญ

บทความพระเครื่องยอดนิยมแนะนำ:เหรียญทรงผนวช

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม 2013-12-29 21:32

ต่อไป: พระปิดตามหายันต์ขุนพันธ์ 2014-01-02 13:24