คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระปิดตา > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ชลบุรี

2014-01-14 22:15

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี


สำหรับอัตโนประวัติส่วนตัวของหลวงพ่อแก้วนั้นยังคงมีความมืดมน หรือมีความเป็นตำนานเรื่องเล่าขานกันมาปากต่อปากเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ เมื่อเรียบเรียงและวิเคราะห์เรื่องราวที่พอเชื่อถือได้แล้วเราก็พอที่จะสรุปได้ ว่าท่านถือกำเนิดมาจากครอบครัวของชาวประมงที่จังหวัดเพชรบุรีในราว ประมาณปี พ.ศ. 2346 - พ.ศ. 2351 ซึ่งตรงกับตอนปลายสมัยของพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 และหลวงพ่อแก้วมรณภาพ ประมาณปี พ.ศ. 2426 - พ.ศ. 2431 ในช่วงกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เมื่อท่านมีอายุพอสมควรแล้ว บิดามารดาของท่านก็ได้พาท่านไป ฝากกับสมภารวัดในละแวกบ้านย่านนั้นเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเล่าเรียน หนังสือ ในระหว่างที่ท่านได้ใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดนั้นก็ให้ปรากฏ ว่าท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยแตกต่างไปจากเด็กทั่วๆ ไป นั่นก็คือแทนที่ท่านจะวิ่ง เล่นเกเร หรือซุกซนตามปกติวิสัยของเด็กทั่วๆไป แต่ตรงกันข้ามท่านกลับมี ความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย มีเมตตากรุณา เอื้อเฟือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆ ตลอด จนสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ด้วยท่านเป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการเรียนวิชาการต่างๆ จนเป็น ที่รักใคร่ของพระอาจารย์เป็นอันมาก ต่อมาท่านสมภารเจ้าวัดได้เล็งเห็นใน ความแตกต่างที่ผิดไปจากวิสัยของเด็กคนนี้ ท่านจึงจัดแจงให้เด็กชายแก้ว ได้บรรพชาเป็นสามเณรแก้ว ตั้งแต่นั้นมา
เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ท่านก็ได้ตังใจศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัยจนมีความเแตกฉานเป็นอย่างดี ครั้นเมื่อมีอายุครบ บวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าคำ สอนในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานยิ่งๆ ขึ้น ดังนั้นจึงได้เข้ามาศึกษาบาลีไวยากรณ์ที่กรุงเทพฯเมื่อท่านได้ศึกษาพระพุทธวจนะตามพระบาลีจนมีความรู้ความ เข้าใจดีพอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้แล้ว ท่านจึงตั้งใจจะเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ดังนั้นท่านจึงเริ่มต้นธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ขึ้นเหนือบ้าง ลงใต้บ้าง อีสานบ้าง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น ท่าน ต้องเผชิญกับความลำบากต่างๆ ถึงแม้ท่านจะต้องทนกับความหนาวเย็น ของอากาศ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อด้วยความที่มี จิตใจเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเผชิญต่อความยากลำบากต่างๆ
หลวงพ่อแก้วได้ธุดงค์ผ่านมาทางภาคตะวันออก และได้มาพัก แรมอยู่ ณ สถานที่แห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งในสมัยนั้นยังเป็น ปารกชัฏด้วยปาไม้ ด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากผลของสงครามในช่วงที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินทำการคู้อิสรภาพนั่นเองทำให้วัดวาอารามต่างๆ ที่ถูกทำลาย ด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธ์ของท่านจึงปักกลดอยู่ที่นั้น ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็นำอาหารมาทำบุญ ต่อมาท่านก็เริ่มบุรณะซากปรักหัก พังของวัดร้างวัดหนึ่งแล้วท่านก็ได้ตั้งชื่อว่า “วัดเครือวัลย์” หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง เวทย์มนต์คาถาเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีเมตตากรุณาท่านจึงมักจะสร้างพระเครื่องเป็นรูปพระปิดตา
การสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้นก็ไม่มีอะไรมากนัก ท่านก็ได้เก็บ เอาผงที่ลบจากการลงอักขระเอาไว้เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้นจะต้อง เขียนต้องลบตัวอักขระบนกระดานดำจริงๆ แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับผง พระพุทธคุณ หรือผงมหาราช เป็นต้น เมื่อเอาผงดินสอ และผงพุทธคุณ รวมกันเข้าแล้ว ท่านก็เอาเกสรดอกไม้ ว่าน ใบไม้ เปลือกไม้ และเนื้อไม้ มาบดให้ละเอียดเป็นผง แล้วจึงนำส่วนผสมทั้งหมดที่กล่าวมาคละเคล้า กับนาข้าวเหนียว หรือไม'ก็นำมาคลุกรักเพื่อทำให้เหนียวข้นจนสามารถ ปันเป็นรูปพระปิดตาได้
ในยุคปัจจุบันพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ นั้นคือว่าเป็นพระปิดตาเนื้อผงยอดนิยมสูงสุดของประเทศก็ว่าได้โดยพระปิดตา
ของท่านมีพิมพ์ทรงดังต่อไปนี้...
1. พิมพ์มาตรฐาน (เนื้อผงคลุกรัก)
พระปิดตา หลังแบบ พิมพ์ใหญ่ กลาง เล็ก
พระปิดตา หลังยันต์ พิมพ์ใหญ่ กลาง เล็ก
พระปิดตา หลังเรียบ พิมพ์ใหญ่ กลาง เล็ก
พระปิดตาเนื้อผงคลุกรักจะมีสีนํ้าตาลแบบสีของกะลา บางองค์ ลงรักปิดทอง เนื้อผงเป็นผงพระพุทธคุณได้จากการเขียนอักขระผสมว่าน เกสรดอกไม้ และวัสดุอาถรรพ์อื่นๆ

พิมพ์เนื้อตะกั่ว
พระปิดตาเนื้อตะกั่วเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกั่วนั่งขัดสมาธิราบ (คล้ายพิมพ์มาตรฐาน) ด้านหลังอูมเล็กน้อย บางองค์มีการลงเหล็กจาร
พิมพ์เนื้อผง พระปิดตาพิมพ์ปั๊นเป็นรูปพระปิดตาลอยองค์ เนื้อผงเช่นเดียวกับพิมพ์มาตรฐาน เกิดจากการปันทีละองค์ ดังนั้นรูปร่างจึงแตกต่างกันไป มี ทั้งเนื้อนํ้าตาลจนเนื้อเข้มเกือบดำ

พระปิดตาของหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ได้รับความเคารพนับถือ ของสาธุชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นที่นิยมสูงสุดในบรรดาพระปิดตาเนื้อผงด้วย กันซึ่งก็คงเนื่องมาจากกิตติศัพท์เรื่องโชคลาภเมตตามหานิยม และความ หายากนั่นเอง เท่าที่สังเกตผู้มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เอาไว้ บุชาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เป็นเศรษฐีแทบทุกคน อนึ่งพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เป็นพระปิดตาที่เป็นต้นแบบของพระเนื้อผงของ จังหวัดชลบุรีอื่นๆ เช่น พระปิดตาหลวงพ่อภู่ วัดนอก พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำแพง พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุธาวาล เป็นต้น

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญที่ระลึกครบ ๔ รอบ 2014-01-14 20:26

ต่อไป: เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร 2014-01-28 22:28