คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญหลวงพ่อปาน วัดอลงกรณ์

2014-01-30 21:30

เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
วัดอลงกรณ์ แม่กลองสร้าง พ.ศ. ๒๔๘๔


เหรียญหลวงพ่อปาน

พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) ชาติภูมิเกิดที่ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ ปาน สุทธาวงษ์ บิดาชื่อนาย อาด มารดาชื่อ นางอิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ อายุครบ ๒๑ ปี อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดบางนมโค พ.ศ. ๒๔๓๙ มีหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เป็นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า “โสนนโท” หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสังเวชวิทยาราม กทม. และวัดเจ้าเจ็ด อยุธยา หลังจากนั้นมาจำพรรษาอยู่วัดบางนมโคอบรมสั่งสอนพระสงฆ์สามเณรและประชาชน ท่านเป็นนักธรรมฝีปากเอกรูปหนึ่งที่เทศน์ได้ไพเราะมาก ตลอดจนได้ไปเทศน์ให้นักโทษประหารฟังที่วัดสามกอ ท่านได้ศึกษาวิชากรรมฐานจนมีความสามารถมาก อีกทั้งเป็นหมอแผนโบราณมีคาถากำกับรักษาได้ทุกโรค
ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูวิหารกิจจานุการเป็นพระครูพิเศษเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงพ่อปานมรณภาพเมื่อ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ รวมสิริอายุได้ ๖๔ ปี ๔๓ พรรษา

เหรียญหลวงพ่อปานนับว่าได้รับความนิยมอย่างสูงไม่แพ้พระเครื่องเนื้อดินอันลือลั่นของท่านเลย ชาวอยุธยาจัดเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่ง ราคาเช่าบูชาสูง ของปลอมมีมากกว่าของจริง

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 2014-01-30 08:52

ต่อไป: พระปางลีลา กรุวัดทัพผึ้ง 2014-02-03 08:51