คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


หลวงพ่อคูณ เคาะหัว ข้ามชาติ

2014-02-07 21:19

หลวงพ่อคูณ เคาะหัว ข้ามชาติ
รายได้เข้าประเทศนับล้าน

แรงศรัทธา หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อเปิ่น และ หลวงพ่ออุตตมะ ดังข้ามชาติไกลถึงสิงคโปร์ ส่งผลให้ “พระเครื่อง” ที่ปลุกเสกได้รับความนิยมล้นหลาม นำรายได้เข้าวัดมหาศาล  แต่มิวายถูกคนไทยหลอกขาย ของปลอม เผยคนเข้าวัดเพราะอยากได้ ของดี ในขณะที่พระสงฆ์ไทยไม่ละความพยายาม เผยแพร่แนวทางพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ของดี มิอาจสู้การทำความดีรักษาศีลได้


พระครูใบฎีกาวิฑูรย์ สติธมฺโม รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย ในประเทศสิงคโปร์ และรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวนาราม ประเทศสิงคโปร์  ภายหลังพาคณะทัวร์จากประเทศสิงคโปร์มานมัสการ
หลวงพ่อคูณ ปุริสฺทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ว่า ในแต่ละปีจะมีชาวสิงคโปร์เดินทางมากราบไหว้สักการะ ให้หลวงพ่อคูณเคาะหัว พร้อมกับเช่าบูชาวัตถุมงคล ประมาณไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ คน มีทั้งเดินทางมาเองเป็นคณะทัวร์และที่เดินทางมาพร้อมกับพระสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ซึ่งครั้งนี้อาตมาเป็นผู้พาคณะทัวร์เดินทางมาประมาณ ๑๕ คน

พระครูใบฎีกาวิฑูรย์ เปิดเผยว่าจุดประสงค์ของการเดินทางมากราบไหว้พระในเมืองไทยประกอบด้วย ความศรัทธาเลื่อมใสในวัตรปฎิบัติ ความเชื่อมั่นในพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง ซึ่งเมื่อกลับไปแล้วถ้าประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดีขึ้น และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ก็จะเดินทางกลับมาไหว้อีก บางคนถือว่าการเดินทางมาไหว้พระที่เมืองไทยเป็นสิ่งอันประเสริฐ และเป็นสิริมงคลที่ต้องมาปฎิบัติเป็นประจำทุกๆปี
สำหรับความนิยมเช่าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังนั้น ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของบุคคลที่มีต่อพระคณาจารย์แต่ละรูป พระคณาจารย์ที่ชาวสิงคโปร์ให้ความเคารพนับถือสูงสุดคือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ รองลงมาคือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม อันดับที่สามคือ หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง 2014-02-06 11:51

ต่อไป: เหรียญหลวงพ่อฮอด วัดสุวรรณ 2014-02-12 22:03