คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงปู่ธูป

2014-03-02 22:11

เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงปู่ธูป เขมสิริ
หลวงปู่ธูป หรือ พระราชธรรมวิจารณ์
 

พระเกจิคณาจารย์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของ ท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่องฯ แต่วัตถุมงคลค่อนข้างที่จะพบเห็นไม่บ่อยครั้งนัก และมีราคาแลก เปลี่ยนที่สูงค่าโดยเฉพาะ พระผงนํ้ามันพิมพ์นิยมเหรียญปั๊มรูปเหมือน รูปไข่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑ต เหรียญบาตรนํ้ามนต์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ในครั้งนี้ได้หยิบยกนำเสนอเหรียญบาตรนามนต์รุ่นสองปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วยเป็นเหรียญที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง น่าเก็บสะสมเป็น เหรียญดีมีอนาคตในภายภาคหน้า
ลักษณะเหรียญ เป็นเหรียญปั๊มกลมขนาดใหญ่ มีขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗.๕๐ เซนติเมตร ไม่มีห่วงหูเหรียญในตัว เป็น เหรียญที่มีนํ้าหนักค่อนข้างมากไม่เหมาะกับการใส่ตลับแขวนสร้อย ห้อยคอ เหมาะกับการขึ้นหิ้งบูชายิ่งนัก

 

 
ด้านหน้า มีรูปแบบเหรียญที่สวยงามยกกรอบโดยุรอบภายใน กรอบเหรียญเป็นดอกบัว ๓๒ ดอก ซ้อนด้วยดอกบัวอีกชั้นหนึ่ง ตรง กลางเป็นรูปเหมือนสมมุติ หลวงปู่ธูป เขมสิรี ท้น'ข้างเล็กน้อยด้านขวา ครึ่งองค์ ครองจีวรเฉียงไหล่พาดผ้าส้งฆาฏิ ปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจนแบบ คม ชัด ลึก เหมือนกับรูปจริงของ หลวงปู่ธูป เขมสิริ ปรากฏตัวอักษรภายไทยโค้งล้อไปตามขอบเหรียญด้านล่าง อ่านได้ว่า “พระราชธรรมวิจารณ์ (ธูป เขมสิรี)” ตัวเป็นแท่งแบนมีมิติความคม ชัด ลึก พื้นผิวเรียบตึง มีลักษณะคล้ายเป็นแอ่ง หรือ ก้นกระทะเล็กน้อย
 
ด้านหลัง ยกขอบโดยรอบเหรียญ ตรงกลางปรากฏเป็นองค์ ยันต์ “นะเศรษฐี” หรือ “นะสำเร็จ” ปรากฏพระอักขระขอม ๔ พระอักขระ ถอดได้ว่า “มุ ทุจิต ตัง” มือักษรภาษาไทย ๔ คำ คั่นด้วยดอกพุด ๔ กลีบ อ่านได้ว่า “ลาภผล - พูนทวี - มั่งมี - ศรี สุข” ล้อมรอบด้วยอักษรภาษา ไทย ล้อไปตามขอบเหรียญ คั่นด้วยดอกจัน อ่านได้ว่า “วัดสุนทรธรรม ทาน” และ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรง ตัดลูกนิมิต ๒๕๒0
เหรียญบาตรน้ำมนต์ รุ่นสองนี้ ยังมีเหรียญเล็กที่จัดสร้างใน วาระเดียวกันนี้เพื่อแจกเป็นที่ระลึกสำหรับประชาชนโดยทั่วไปที่มารับ เสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรง พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต

บทความพระเครื่องหลวงพ่อคูณแนะนำ:หลวงพ่อคูณ เคาะหัว ข้ามชาติ

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญพระอาจารย์จำเนียร 2014-02-14 22:18

ต่อไป: เหรียญคอน้ำเต้า หลวงพ่อน้อย 2014-03-26 12:25