คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


ที่สุดของพระกริ่งเหรียญ หลวงพ่อคูณ

2014-11-04 10:32

ที่สุดของพระกริ่งและเหรียญรุ่นต่างๆ หลวงพ่อคูณ


หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ในปี พ.ศ. 2536 มีการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ขึ้นมาอยู่หลายรุ่นเช่นกัน เช่น พระกริ่งรุ่นคู่บารมีมาแรง พระชัยวัฒน์ของกริ่งญาณวิทยาคม รุ่นรูปเหมือนลายฉลุลอยองค์ เหรียญที่ระลึกพระญาณวิทยาคมเถระ (คูณ) เหรียญรุ่นเสริมสุข เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสมทบสร้างพระอุโบสถ เหรียญรุ่นที่ระลึกงานเททองหล่อพระประธาน เหรียญรุ่นฉลองสมณศักดิ์แจกฉลองวันเกิด 69 ปี หลวงพ่อคูณ
เหรียญที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ 4 ตุลาคม หรือรุ่นฉลองพัดยศ เหรียญรุ่นมูลนิธิเพื่อการศึกษารุ่นเปิดที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด เหรียญรุ่นปฎิสังขรณวัด รุ่นครบรอบ 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญรุ่นฝังลูกนิมิต รุ่นผูกพัทธสีมารุ่นทูลเกล้าฯ (วัดใหม่ราชสีมา) หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างพระอุโบสถ (วัดโนนขุนชัย) รุ่นผูกพันธสีมา (วัดโนนเขา) รุ่นบรรพชาสามเณรหมู่ (วัดป่าจิตตสามัคคคี)


หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกริ่งคลองด่าน หลวงพ่อจเร 2014-06-24 09:32

ต่อไป: พระกริ่งหลวง 2016-08-15 22:11