คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระเครื่องยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


รูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน

2016-09-23 12:28

รูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์หลวงพ่อโอด

 
"หลวง พ่อโอด วัดจันเสน" เป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ของจ.นครสวรรค์ก็จริงอยู่ แต่ท่านก็เป็นที่เคารพนับถือและมีชื่อเสียงในด้านพุทธาคมเข้มขลังเป็นที่ รู้จักไม่แพ้ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล, หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค และอีกพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆ รูปที่มีชื่อเสียงในอดีตทีเดียว เรื่องราวอัตโนประวัติและวัตถุมงคลต่างๆ ของท่านน่าสนใจจนต้องนำมาเล่ากล่าวกันครับผม
 
หลวงพ่อโอด เป็นชาวนครสวรรค์โดยกำเนิด เกิดที่บ้านหัวเขา อำเภอตาคลี เมื่อปี พ.ศ. 2460 ในวัยเด็กศึกษาร่ำเรียนที่โรงเรียนวัดหัวเขา พออายุครบบวชจึงอุปสมบท ณ วัดหัวเขา ได้รับฉายา "ปัญญาธโร"
 

รูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์

ท่านเป็นพระภิกษุที่ใฝ่ใจศึกษาทั้ง ด้านคันถธุระและพระปริยัติธรรม เพียงเวลา 3 พรรษา ท่านก็สามารถสอบนักธรรมเอก และได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในด้านการปกครองสงฆ์ ในปี พ.ศ.2489 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี ปี พ.ศ.2493 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจันเสน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสนในปีนั้นเอง ถัดมาเพียง 2 วันท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลตาคลี อีก 3 ปีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และศึกษาอำเภอตาคลี, รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี และเจ้าคณะอำเภอตาคลีตามลำดับ ด้านสมณศักดิ์ ปี พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ปี พ.ศ.2510 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ปี พ.ศ.2520 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก และในปี พ.ศ.2527 เป็นพระครูชั้นพิเศษที่พระครูนิสัยจริยคุณ ส่วนในด้านการพัฒนาการศึกษา ท่านเคยเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ, วัดหัวเขา, วัดหนองสีนวล ท่านยังเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดจันเสน และเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมที่สนามหลวงอีกด้วย ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการศึกษาและความทรงคุณวุฒิของหลวงพ่อโอด จนเป็นที่ยอมรับในวงการศาสนาและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนอย่าง ถ้วนทั่ว 

 
ความน่าสนใจสำคัญในอัตโนประวัติของหลวงพ่อโอดอยู่ที่ท่าน มีความสัม พันธ์เกี่ยวเนื่องในฐานะ "หลาน" กับพระเกจิชื่อดังถึง 2 รูป คือ หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ และ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล พระเกจิผู้ทรงพุทธาคมเข้มขลังแห่งจ.นคร สวรรค์ นอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาเพิ่มเติมกับ หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ และหลวงพ่อเชน วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี ซึ่งล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้าทั้งสิ้น ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2532 สิริอายุ 71 ปี 7 เดือน
 
วัตถุมงคลของหลวงพ่อโอดที่ได้รับ ความนิยมมีมากมายหลากหลายประเภททั้งรูปหล่อ รูปเหมือน พระกริ่ง พระปิดตา จนถึงเหรียญต่างๆ ซึ่งล้วนมีพุทธคุณเป็นที่ปรากฏประจักษ์ เป็นที่แสวงหาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป สนนราคาก็เอาการอยู่ตามรุ่นและความนิยม โดยเฉพาะ "รูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อโอด ปี 2531 รุ่นสร้างมณฑป" อันเป็นความปรารถนาสุดท้ายของท่านที่จะสร้างมณฑปเพื่อบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ และนับเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของท่าน ซึ่งท่านทำการปลุกเสกอย่างเต็มที่ทุกคืน และในที่สุดหลังจากท่านได้เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ไม่นาน ท่านก็มรณภาพ

เครดิต: พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระกริ่งหลวง 2016-08-15 22:11

ต่อไป: พระครูจันทรสรคุณ (เสี่ยง) 2017-09-08 20:47