คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


เหรียญพระมหาพุทธ

2017-09-18 11:57

เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461 วัดไชโยวรวิหาร

เหรียญ พระเครื่องในประเทศไทยนั้นมีการสร้างกันมากมายทั้งเหรียญพระพุทธและเหรียญ พระสงฆ์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของผู้จัดสร้าง อาทิ พระเกจิคณาจารย์จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหา หรือเพื่อหาทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุต่างๆ ฯลฯ บางทีก็เป็นฆราวาสที่สร้างถวายวัดเพื่อการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักก็คือ การสืบสานพระพุทธศาสนา เหรียญพระเครื่องจึงเกิดขึ้นมากมายมาแต่ครั้งโบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ดังนั้นการที่จะคัดเลือกเหรียญระดับยอดนิยมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างเช่น เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร ครับผม

วัดไชโยวรวิหาร เดิมเป็นที่วัดเก่าแก่ในจังหวัดอ่างทอง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดไชโย" หรือ "วัดเกศไชโย" มาเริ่มปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มาสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงสถานที่ที่ท่านเจริญวัย เรียกกันว่าหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ก่ออิฐสอดินถือปูนขาว ไม่ได้ปิดทอง ประทับนั่งอยู่กลางแจ้ง ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูงสุดถึงยอดพระรัศมี 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว มองเห็นได้แต่ไกล ต่อมาให้ชื่อว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิด "พระสมเด็จวัดเกศไชโย" วัตถุมงคลอันลือชื่อและเป็นที่แสวงหาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพิมพ์ 7 ชั้น หรือพิมพ์นิยม ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร

วัดเกศไชโยยังมีเหรียญพระพุทธที่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบ เหรียญพระพุทธยอดนิยมของประเทศอีกด้วย นั่นคือ เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461

เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461 มีลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์มยกขอบทั้งหน้าและหลัง แม่พิมพ์ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต หรือพระมหาพุทธพิมพ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย ด้านข้างทั้งสองจารึกอักษรไทยว่า "พระพุทธรูปวัดไชโย" ต่อลงมาด้านล่างทั้งสองข้างเป็นอักขระขอม "ตัวอุ" ล่างสุดเป็นอักษรย่อว่า "นถจก" ซึ่งเป็นชื่อร้านที่สร้างเหรียญ คือ "ร้านนาถาจารุปกรณ์"

แม่พิมพ์ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระขอม 2 บรรทัด อ่านว่า "สุขิโต โหตุ" อันเป็นคำอำนวยพรตามมุมทั้งสี่ของเหรียญเป็นอักขระขอมว่า "จิ เจ รุ นิ" จิ หมายถึงจิต เจ หมายถึงเจตสิก รุ หมายถึงรูป และนิ หมายถึงนิพพาน ส่วนล่างสุดจารึกปีที่สร้างคือ "2461"

เหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461 มีการสร้างทั้งหมด 3 เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อทองแดง

เหรียญ พระมหาพุทธพิมพ์ ปี 2461 นับเป็นเหรียญพระพุทธที่สวยงามและมีความงามสง่ากอปรกับพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏ สมแล้วที่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบเหรียญยอดนิยมของประเทศ จริงๆ

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระครูจันทรสรคุณ (เสี่ยง) 2017-09-08 20:47

ต่อไป: ยังไม่มีรายการ