คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ > รายละเอียด

"หลวงปู่ทวด"บัวรอบก้นลายเซ็น

2011-04-29 21:04

 

 

"หลวงปู่ทวด"บัวรอบก้นลายเซ็น ที่ระลึก 73 ปี-พระเทพวีราภรณ์ 

กล่าวสำหรับพระเทพวีราภรณ์ (เจ้าคณะภาค 18) เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2479 เป็นบุตรของโยมบิดายก วงศ์จันทร์ โยมมารดาคล้อย วงศ์จันทร์ ณ บ้านคลองแห เลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชีวิตวัยเยาว์เริ่มเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดคลองแหจนจบชั้นประถมปีที่ 4 ในพ.ศ.2494 บรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2496 ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 17 ปี ที่วัดคลองแห 

หลังจากนั้นได้ศึกษาด้านพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ครั้นต่อมาในปี 2500 อายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดคลองแห โดยมีเจ้าอธิการทอง ฆังคัสสโร วัดคลองแห เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่า "จิตตทันโต" 

 เมื่อปี 2551 ดร.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อระฆังแตกบารมี วี 72 ด้วยจำนวนการจัดสร้างเพียง 3,999 องค์ 


ครั้งนั้นได้รวบรวมพระเกจิอาจารย์ทั่วสายใต้มาร่วมปลุกเสกในพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความศรัทธาในพระเทพวีราภรณ์ และหลวงปู่ทวด ต่างก็มีความต้องการบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้วัตถุมงคลหลวงปู่ทวดหลังเตารีด เนื้อระฆังแตก รุ่นบารมี วี 72 หมดไปจากวัดโคกสมานคุณภายในเวลา 3 วันเท่านั้น

จนมาถึงวันนี้ได้ครบรอบอีก 1 ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลของท่านพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 สิริอายุครบ 73 ปี ทางลูกศิษย์ลูกหาจึงร่วมกันจัดสร้าหลวงปู่ทวด บัวรอบก้นลายเซ็น รุ่นบารมี ปี 73 เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2552 ณ วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้จัดสร้างเป็นแบบเนื้อนวโลหะเทดินไทยโบราณ จำนวน 999 องค์, เนื้อระฆังแตก 1,999 องค์, เนื้อแบบช่อ 15 องค์ จำนวน 9 ช่อ และส่วนหนึ่งได้นำไปแจกจ่ายให้เหล่าทหารใน 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ ช่วยคุ้ม ครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย


ส่วน "วัดโคกสมานคุณ" เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เรียกกันว่า "วัดโคกเสม็ดชุน" ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางการได้จัดขึ้นทะเบียนผนวกไว้กับที่ดินราชพัสดุ ทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าวัดนี้เป็นวัดร้างมาประมาณ 30 ปี เนื้อที่วัดมีรูปคล้ายกงฉากช่างไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ จนกระทั่งพระอุปัชฌาย์ปาน (หรือหลวงพ่อปาน) ได้ชักชวนชาวบ้านใกล้เคียง มีชาวตำบลคลองแห ชาวตำบลบ้านพรุ ชาวตำบลควนลัง มาช่วยกันปรับพื้นที่และสร้างศาลาให้เสร็จในวันเดียวพออาศัย อยู่ได้ 


ต่อมา พระครูสมานคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดต่อจากพระอุปัชฌาย์ปาน ได้สร้างอุโบสถหลังแรกในความอุปถัมภ์ของพระเสน่หามนตรี และคุณนายเกษร สุคนธหงส์ (เสน่หามนตรี) และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี 2480 และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดโคกเสม็ดชุนเป็นวัดโคกสมานคุณ ต่อมาในปี 2516 อุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดต้องรื้อหลังคาออกหมด ได้สร้างและเปลี่ยนแปลงแบบหลังคาตามแบบของกรมศิลปากร จนแล้วเสร็จในปี 2518

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: หลวงพ่อทบ ปี 17 2011-04-21 22:31

ต่อไป: หลวงพ่อเงิน 10 ปีบีทีเอส 2011-04-29 21:14